Noi estimări ale evoluție PIB în trimestrul I 2019. Modificări doar în structură

16
2 minute de lectură

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2018, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 5,0% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier, arată ultimul comunicat de presă publicat, al Institutului Național de Statistică. Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2019, faţă de varianta provizorie (1) publicată în Comunicatul de presă nr. 137 din 6 iunie 2019.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2019 a fost de 251236,3 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,3% faţă de trimestrul IV 2018 şi cu 5,0% faţă de trimestrul I 2018.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2019 a fost de 200383,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,0% faţă de trimestrul I 2018.

Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB a rămas nemodificată iar cea a valorii adăugate brute s-a majorat cu 0,1 puncte procentuale, aceasta din urmă majorându-şi contribuţia la creşterea PIB cu 0,1 puncte procentuale; volumul şi contribuţia impozitelor nete pe produs s-a diminuat cu 1,3, respectiv cu 0,1 puncte procentuale. Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate nu a înregistrat, în general, modificări importante, cu excepţia: comerţului cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante, cu o creştere a volumului de activitate de 0,2 puncte procentuale; informaţiilor şi comunicaţiilor, cu o creştere a volumului de activitate de 0,2 puncte procentuale; tranzacţiilor imobiliare, cu o creştere a volumului de activitate de 0,2 puncte procentuale.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, de la +4,3% la +4,5%, ca urmare a creşterii volumului său de activitate de la 106,7% la 107,0%; cheltuiala pentru consumul final individual şi colectiv al administraţiilor publice, de la +0,7% la 0,0%, ca urmare a reducerii volumului lor de activitate de la 103,8% la 100,2%; formarea brută de capital fix, de la +0,9% la +0,6%, ca urmare a reducerii volumului său de activitate de la 105,4% la 103,9%; exportul net, de la -3,3% la -2,5%.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2019 faţă de varianta provizorie (1) publicată în Comunicatul de presă nr. 137 din 6 iunie 2019 fiind nesemnificativă.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele