Zece principii pentru independență financiară

1210
10 minute de lectură

Abilitatea de a ne asigura un trai decent într-un viitor incert, sau simplificând, de a obține independență financiară, presupune viziune, determinare și cunoaștere.

Foto: pixabay

Dar este un exercițiu de maturitate, mai degrabă decât un efort de asimilare a unor noțiuni predate școlărește.

„Independența financiară apare atunci când ai economist suficient încât îți poți susține cheltuielile tale actuale pentru tot restul vieții fără nevoia de a mai câștiga alți bani. Ai putea alege să muncești din diferite motive, din pasiune sau pentru un scop nobil, dar tu nu ai avea de fapt nevoie de vreo slujbă pentru a-ți finanța stilul de viață actual“. O definiție oarecum veselă, dar clară, dată de  JD Roth, un blogger care se ocupă de finanțe personale.

Recent, CFA Society România a lansat proiectul Generația Independentă o inițiativă prin care asociația, împreună cu partenerii săi instituționali, oferă resurse de educație financiară publicului larg, în vederea obținerii independenței și a securității financiare la vârstă pensionării.

Conetxtul actual este complicat, iar perspectivele incerte. Pe de o parte avem un grad redus de alfabetizare financiară, consatăm lipsa resurselor de educație financiară la nivel național, precum și absența constanței în continuarea efortului de adaptare la noile tendințe.

Pe de altă parte  tendințele demografice (scăderea natalității, combinată cu emigrarea), fac ca perspectivele viitorului financiar ale unei persoane care aparține generației X sau Y să nu fie deloc optimiste. Ca urmare, din cauza lipsei resurselor publice, riscul este ridicat, ca începând cu generația X, vârsta de pensionare să crească semnificativ (vedem acest trend atât în țările dezvoltate, cât și în cele emergente) și/sau pensiile publice să nu crească în ritm cu rata inflației sau a veniturilor din economie.

În esență sunt 10 principii pe care ar trebui să le urmăm, pentru a fi mai aproape de dobândirea independenței financiare.

1. Țineți evidența cheltuielilor.

În acest mod, veți ști pe ce produse și servicii cheltuiți banii în fiecare lună și puteți realiza economii reducând anumite cheltuieli care nu sunt necesare. De ajutor sunt extrasele de cont și aplicațiile de internet banking, care vă prezintă repartizarea cheltuielilor realizate în decursul unei luni pe categorii de produse.

2. Stabiliți un buget.

Odată ce determinați cheltuielile lunare, puteți să vă stabiliți un buget lunar de cheltuieli. Bugetul dumneavoastră trebuie să evidențieze modul în care cheltuielile efectuate în decursul unei luni se raportează la venituri. Astfel, vă puteți limita cheltuielile și evita cheltuielile excesive.

3. Economisiți constant.

Planificați alocarea, în fiecare lună, a unei părți din venit către economisire. Încercați să economisiți cel puțin 10% – 15% din venit. Cu cât sunteți mai aproape de vârsta pensionării, cu atât trebuie să creșteți procentul din venit alocat economisirii. Dacă cheltuielile sunt prea mari, încercați să le identificați pe cele neesențiale. De exemplu, pentru a consolida comportamentul de economisire, puteți considera banii alocați economisirii ca pe o cheltuială ce trebuie realizată în fiecare lună (fixă), similară cheltuielilor pentru utilități.

4. Alegeți un obiectiv pentru care să economisiți.

În acest mod, în funcție de valoarea pe care doriți să o economisiți și intervalul de timp în care doriți să obțineți acea sumă, vă puteți stabili comportamentul, ținta și orizontul de economisire.

Obiectivele pe termen scurt, înțelegând prin asta un interval între un an și trei ani: pot fi diverse de la construirea unui fond de siguranță (de urgență), care să asigure cheltuielile lunare pentru o perioadă de 6 – 12 luni, până la o vacanță, sau cumpărea unui automobil

Obiectivele pe termen lung, de regulă care țintesc peste cinci ani, sunt, desigur, cumpărarea unei locuințe, educația copiilor și, evident, pensionarea.

Foto: pixabay

5. Alegeți instrumentele potrivite pentru economisire.

Instrumentele financiare au caracteristici diferite în ceea ce privește randamentul (venitul pe care îl pot aduce), riscul (posibilitatea de scădere a valorii instrumentului) și lichiditatea (cât de rapid îl puteți vinde sau transforma în bani). Ca regulă generală, randamentul este corelat cu riscul. Adică, dacă doriți venituri mai mari, trebuie să vă asumați riscuri mai mari. Instrumentele de economisire le alegeți în funcție de orizontul pe care îl aveți în vedere și de dorința și capacitatea de asumare de riscuri.

Instrumente pe care le puteți utiliza, de la cele mai puțin riscante, către cele cu grad de risc mai ridicat sunt diverse, de la depozite bancare, obligațiuni, până la clasicele plasamente în fonduri private de pensii.

 Depozite bancare au avantajul că sunt foarte lichide (oricând le puteți transforma în bani) și intră sub schema de garantare a depozitelor bancare (depozitele sunt garantate până la valoarea de 100 000 de euro sau echivalent).

  Obligațiuni suntitluri de valoare. Cele mai lichide sunt cele emise de trezorerie. Însă sunt puține emisiuni cotate la Bursa de Valori, iar cele cotate au lichiditate redusă și valoare nominală ridicată. Cele necotate și disponibile prin trezorerii nu pot fi tranzacționate electronic. Mult mai simplu de investit în obligațiuni este printr-un fond de investiții dedicat instrumentelor cu venit fix (care, în plus, are și lichiditate ridicată).

Fondurile de investiții sunt disponibile într-o multitudine de variante, de la fonduri monetare (care plasează fondurile exclusiv în depozite bancare) și fonduri care investesc în instrumente cu venit fix (obligațiuni și depozite bancare), până la cele care investesc fie în acțiuni pe piața locală sau pe piețe internaționale, fie în mărfuri.

Plasamentele în acțiuni individuale de pe piața bursieră locală sau de pe piețele internaționale de capital pot avea un grad ridicat de risc (în funcție de companiile în care investiți).

Fonduri de pensii de Pilon III (opționale) sunt plasamente clasice pentru economisirea strategică pentru viitor. Într-o anumită limită anuală, investițiile în aceste instrumente beneficiază și de facilități fiscale (scutire de plata impozitului pe venit, în cazul contribuțiilor). În curând, în contextul adoptării legislației paneuropene pentru fonduri de pensii, se va putea contribui (opțional) la fonduri de pensii localizate în țările Uniunii Europene. Acestea vor reprezenta o bună oportunitate de diversificare (internațională), în vederea reducerii riscului.

6. Încercați să automatizați.

De exemplu, puteți automatiza transferul lunar către contul de economii, achiziția lunară de unități de fonduri de investiții, contribuția lunară la un fond de pensii de Pilon III.

7. Diversificați.

Utilizați, în același timp, mai multe instrumente de economisire. Puteți investi simultan în cumpărarea de acțiuni, emise în țară sau în străinătate, dar puteți economisi și plasând banii în mai multe valute

Economisirea prin schimb valutar protejează împotriva riscului de devalorizare a propriei monede. În ultimii doi-trei ani, leul a afișat o tendință de depreciere față de euro, iar conform rezultatelor sondajelor CFA România, probabil că aceasta va continua. În aceste condiții, un portofoliu format din mai multe valute își va menține relativ constantă valoarea și/sau valoarea acestuia va avea o volatilitate redusă. Mai mult, economisirea în valute globale (de exemplu euro, dolar) vă protejează și împotriva inflației (în general, monedele cu inflație mai mare se depreciază comparativ cu monedele cu inflație mai mică).

În cazul în care vă plasați banii în acțiuni, investiți în mai multe companii. De exemplu, un portofoliu de acțiuni este considerat diversificat dacă conține în jur de 20 de companii (și din sectoare economice diferite).

Foto: pixabay

În cazul investitorilor mai sofisticați, se poate lua în considerare și diversificarea internațională. De exemplu, în companii globale care, având operațiuni în mai multe țări, sunt mai puțin sensibile la evoluțiile economice dintr-o anumită țară. Prin diversificarea internațională, se poate face o expunere a portofoliului pe sectoare economice care prezintă randamente ridicate și nu sunt reprezentate în România (exemplu: tehnologie, ITC etc.)

Diversificarea valutară și cea internațională vă protejează în așa-numitele situații de „wrong way risk”. Adică, sunt șanse ridicate să aveți nevoie de economii atunci când veniturile scad (reduceri de salariu, concedieri). Acestea se întâmplă, în general, într-o perioadă de recesiune. Într-o perioadă de recesiune, atât moneda locală (leul), cât și investițiile locale (cum ar fi real estate sau acțiuni) își pierd din valoare. Prin urmare, atunci când veți dori să vindeți activele, acestea s-ar putea să valoreze mai puțin.

8. Fiți prudenți.

Economia evoluează în cicluri. Prin urmare, dacă aveți venituri ridicate într-o anumită perioadă, acest lucru nu înseamnă că le veți avea permanent. Acestea se pot reduce semnificativ, în cazul unei recesiuni. De exemplu, economia României se află într-o fază de decelerare (în concordanță cu evoluția economică din Uniunea Europeană) și nu putem exclude intrarea în recesiune în următorii ani.

Prin urmare, este indicat să aveți disponibil un fond de urgență, care să acopere cheltuielile lunare pe o perioadă de 6-12 luni și să dimensionați cheltuielile lunare (în special cele fixe), astfel încât să le puteți susține și în perioadele de scădere a veniturilor.

9. Informați-vă permanent.

În prezent, sunt disponibile multiple surse credibile și profesionale de informare cu privire la evoluția economică locală și internațională. Folosiți cât mai multe surse alternative de informare. Desigur presa economică este un instrument util pentru a vă menține informați în privința evoluțiilor și tendințelor din piața financiară globală.

10. Reevaluati periodic nevoile și prioritățile.

În funcție de aceste priorități, nevoile se schimbă și, implicit, cheltuielile, economiile și investițiile trebuie ajustate. ■

[adrotate group="1"]

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele