40 de milioane de euro pentru tinerii fermieri și 20 de milioane pentru împăduriri

90
8 minute de lectură

Sute de milioane de euro, redistribuite de Ministerul Agriculturii pentru măsurile cele mai solicitate din PNDR

40 de milioane de euro pentru tinerii fermieri și 20 de milioane pentru împăduriri cacat
Foto: Agerpres

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) negociază cu Comisia Europeană realocarea banilor comunitari destinați agriculturii de la măsuri mai puțin accesate către măsuri cu grad ridicat de accesare, a declarat, pentru Reporter Global, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros.  

„Aceste realocări survin ca urmare a unui proces de analiză a stadiului implementării și a atingerii obiectivelor stabilite de România. Subliniem de asemenea faptul că toate aceste modificări  sunt în proces de negociere cu serviciile Comisiei Europene, acestea putând fi aplicate după agrearea / aprobarea de către COM, în conformitate cu procedurile acesteia”, declară Adrian Oros. Astfel, către submăsura 6.1 (sM 6.1) „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” va firealocată suma de 40 milioane de euro. Această realocare are ca scop continuarea sprijinului acordat instalării tinerilor fermieri, având în vedere faptul că alocarea inițială a fost epuizată, iar în România se înregistrează în continuare cel mai mic număr de tineri agricultori din numărul total de manageri de fermă (3,1%, față de media la nivel european de 5,1%, în 2016). „MADR intenționează, ca urmare a transmiterii, negocierii și agreării cu serviciile comisiei a modificării propuse, lansarea unei noi sesiuni în cadrul sM 6.1 în primul trimestru al anului 2020, cu o alocare de circa 40 de milioane de euro”, declară ministrul Oros. Pentru Submăsura 4.2 (sM 4.2) „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”, realocarea urmează să fie de 23,1 milioane de euro. Scopul este acoperirea deficitului de la nivelul domeniului de intervenție (crearea de unități de procesare) generat de supracontractarea aplicată în anul 2018 și deschiderea în anul 2020 a unei sesiuni de depunere distincte pentru abatoare de capacitate mică în zona montană.Astfel, realocările au în vedere susținerea, prin sM 4.2, a unor investiții în abatoarele de capacitate mică, care să vină în sprijinul deservirii zonei montane. Investiții cu valoarea sprijinului public nerambursabil de maximum 300.000 de euro dedicat investițiilor în abatoare de capacitate mică, care să vină în sprijinul deservirii zonei montane, zonă în care există disponibilitate a materiei prime și în care unitățile de sacrificare a animalelor și prelucrarea cărnii lipsesc sau sunt amplasate la distanțe foarte mari. Se asteaptă în acest fel optimizarea utilizării resurselor locale prin obținerea unor produse cu valoare adăugată, menținerea efectivelor de animale în acele zone, precum și menținerea și creșterea locurilor de muncă. Sprijinul propus are în vedere și componenta de construcții a abatoarelor de capacitate mică, și dotarea lor cu utilaje/echipamente, mijloace de transport adecvate care să asigure bunăstarea animalelor”, declară ministrul agriculturii. Tot în cadrul submăsurii 4.2, MADR intenționează, ca urmare a transmiterii, negocierii și agreării cu serviciile comisiei a modificării propuse, lansarea unei noi sesiuni în cadrul sM 4.2, în primul trimestru al anului 2020, cu alocare de circa 10 milioane de euro.

Cea mai mare sumă realocată

Cea mai mare sumă realocată, de circa 234 de milioane de euro, va fi pentru măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenuri agricole, în contextul în care sunt măsuri al căror disponibil nu este suficient pentru a finanța integral Campania 2020. Realocările vor fi de la Măsura 10 „Agromediu și climă” către Măsura 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, Măsura 11 „Agricultură ecologică” și Măsura 14 „Bunăstarea animalelor”, dată fiind necesitatea continuării sprijinului compensatoriu în scopul menținerii activității agricole în zonele cu constrângeri naturale, precum și continuarea plăților care vizează bunăstarea animalelor. „MADR a propus mai multe variante de lucru, în vederea negocierii cu comisia luând în calcul viziunea prudentă a comisiei cu privire la această modificare în raport cu obiectivele de mediu și climă și cu alocarea financiară propusă”, precizează[ Adrian Oros. Între măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile forestiere, vor fi realocate circa 20 de milioane de euro. Realocarea se va realiza de la Măsura 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor” către Măsura 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”. Deși demararea M15 a înregistrat întârzieri, ultima sesiune s-a caracterizat printr-un grad ridicat de accesare, iar semnalele primite la nivelul autorităților implicate în implementare indică un interes ridicat din partea potențialilor beneficiari. Suma realocată va completa disponibilul (de cca 30 mil. euro) rămas după derularea primelor două sesiuni aferente M.15, astfel încât să permită lansarea unei noi sesiuni în anul 2020, prin care să se poată acoperi noi angajamente de cca 50 mil. euro. Și grupurile de producători vor beneficia de realocare de fonduri de la alte măsuri. Astfel, pentru submăsura 9.1 va fi realocată suma de 2,1 milioane de euro, care are ca scop principal finanțarea proiectelor eligibile rămase fără finanțare, în cadrul acestei submăsuri. MADR intenționează, ca urmare a transmiterii, negocierii și agreării cu serviciile comisiei, să finanțeze proiecte de aproximativ 2,4 milioane de euro rămase fără finanțare(pe baza realocării și disponibilului de la nivelul submăsurii). De asemenea, MADR intenționează lansarea unei noi sesiuni în anul 2020 în cadrul sM 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, cu o alocare de cca 2 mil. euro. Realocarea sumei de 2,3 milioane de euro către sM 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” are ca scop principal finanțarea proiectelor eligibile rămase fără finanțare, în cadrul acestei submăsuri. MADR ar urma să finanțeze astfel proiecte în valoare de 2,6 milioane de euro rămase fără finanțare. Dezastrele naturale, din ce în ce mai frecvente, sunt și ele vizate de realocarea de fonduri. Astfel, de la submăsura 5.2 „Sprijin pentru investiții în acțiuni menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale”, vor fi realocate către submăsura 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale” aproximativ 10 milioane de euro (circa 75% din bugetul sM 5.2). MADR intenționează să deschidă, în anul 2020, în cadrul sM 5.1, o sesiune de depunere proiecte cu o alocare de cca 10 mil. euro.

De asemenea, MADR va lansa în 2020 o nouă sesiune de depuneri proiecte pe sM 5.2 cu alocarea de circa 3,7 milioane de euro. ■

Fișe tehnice modificate

Pentru alte submăsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), vor fi operate modificări tehnice în vederea îmbunătățirii implementării și lansării de noi apeluri:

Astfel, pentru Submăsura 2.1 „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi și întreprinderile mici”, se introduce posibilitatea finanțării unor acțiuni de consiliere pe domeniul de intervenție „Sprijinirea gestionării și a prevenirii riscurilor la nivelul exploatațiilor”. În acest fel, se estimează creșterea contribuției la creșterea nivelului de conștientizare a fermierilor pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor asociate apariției epizootiilor. MADR intenționează, ca urmare a transmiterii, negocierii și agreării cu serviciile comisiei a modificării propuse, lansarea unei sesiuni în anul 2020, pentru sM 2.1, cu alocare de circa 7,2 milioane de euro. De asemenea, va fi modificată fișa tehică a Submăsurii 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate”, în sensul în care sprijinul public să reprezinte ajutor financiar nerambursabil și să se acorde sub forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maximum cinci ani consecutivi de la aderarea la o schemă de calitate, introducerea categoriei de cheltuieli neeligibile, actualizarea bazei legale, clarificări și completări legate de beneficiari și condiții de eligibilitate, în scopul creșterii atractivității accesării. MADR intenționează, ca urmare a transmiterii, negocierii și agreării cu serviciile comisiei a modificării propuse, lansarea unei noi sesiuni în anul 2020, în cadrul sM3.1, cu alocare de circa 2 milioane de euro. O altă submăsură a cărei fișă va fi modificată este submăsura 3.2 „Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne”. Modificarea fișei submăsurii este urmare a strategiei MADR de a impulsiona  accesarea măsurilor de susținere a schemelor de calitate din perspectiva modificărilor submăsurii 3.1 și a extinderii ariei de eligibilitate. Modificările tehnice aduse acestei submăsuri se referă la completarea secțiunii privind costurile eligibile și neeligibile, condiții de eligibilitate, principii de selecție. Pentru această măsură, MADR dorește să aloce 4,1 milioane de euro. ■

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele