Cum măsurăm prețurile

131
4 minute de lectură

Creșterea prețurilor pentru consumatorii individuali este, evident, descrisă de rata inflației. Aceasta reprezintă evoluția (în general, creșterea) de la o lună la alta a Indicelui Prețurilor de Consum – IPC (care reprezintă prețul unui coș de bunuri și servicii achiziționate de către gospodării).

Pentru o comparabilitate între evoluția prețurilor în cazul țărilor Uniunii Europene, o altă măsură a creșterii prețurilor pentru consumator este Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum. Acesta este calculat pe baza unei metodologii armonizate la nivelul Uniunii Europene, asigurând astfel comparabilitatea măsurilor de inflație între țările Uniunii Europene.

Pentru România, ultimele valori anuale ale acestor doi indicatori (iunie 2019/ iunie 2018) sunt:

  • Rata inflației calculată prin intermediul indicelui prețurilor de consum este 3,84%
  • Rata inflației calculate prin intermediul indicelui armonizat al prețurilor este 3,9%

Ambele măsuri de inflație sunt cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

Însă, pe lângă aceste procedee de măsurare a evoluției prețurilor pentru consumator, institutele de statistică calculează și alte măsuri de evoluție a prețurilor la nivel de economie sau pentru anumite sectoare economice.

Astfel, la nivel de sectoare economice, sunt utilizați indici pentru măsurarea evoluției prețurilor producătorilor, adică pentru tranzacțiile între companii. Având în vedere că scopul producției este consumul (într-un fel sau altul) al bunului sau al serviciului de către un consumator individual, evoluția acestor prețuri ale producătorilor are un impact direct asupra preturilor de producție a bunurilor finale. Ca urmare, evoluția acestor prețuri este transferată către prețul final oferit consumatorului. Deci în rata inflației. Însă acest transfer nu se realizează instantaneu, ci gradual. Și, de asemenea, în funcție de ponderea bunului sau a serviciului respectiv în coșul de consum utilizat pentru calcularea ratei inflației.

Ca prețuri ale producătorilor, sunt utilizate două măsuri: evoluția prețurilor producției industriale și evoluția prețurilor serviciilor.

Însă, la nivelul întregii economii, indicatorul de preț este deflatorul PIB.

Acesta surprinde evoluția prețurilor pe total economie – atât cea a consumatorilor individuali, cât și cea a companiilor și a statului. Deflatorul PIB reprezintă raportul dintre PIB-ul în prețuri nominale (PIB-ul în prețurile anului curent) și PIB-ul real (PIB-ul anului curent exprimat în prețurile anului anterior – calculate pe baza volumului bunurilor și a serviciilor din anul curent și a prețurilor acestora din anul anterior).

Spre deosebire de indicele prețurilor de consum, care are un coș fix de bunuri și servicii, în cazul deflatorilor, coșul de bunuri și servicii se modifică în funcție de evoluția economiei și a comportamentului de consum și investiții ale agenților economici.

Deflatorii pot fi calculați atât pentru PIB-ul total, cât și pentru componentele acestuia.

De exemplu, dacă facem acest calcul pentru România, în ceea ce privește prețurile plătite de diverse categorii de participanți pe piață (consumatori individuali, companii, stat), iese în evidență un comportament atipic al statului în ceea ce privește prețurile platite. Astfel, conform datelor Eurostat, în timp ce valorile de evoluție anuală a deflatorului și a prețurilor consumului final se situau între 0% și 5%  pentru economia privată, pentru stat, acestea înregistrau rate de creștere anuală între 10% și 25% pentru consumul final al guvernului.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele