IRCC se aplică și la Prima Casă

Și dobânzile și ratele la creditele garantate de stat se calculează prin raportare la noul indice de referință (IRCC).

39
3 minute de lectură

Regula includerii în formula de calcul a ratei de dobândă a indicelui de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare calculat trimestrial se aplică și programelor guvernamentale cu garanția statului – Programul Prima casă aprobat prin OUG 60/2009, Programul Prima Mașină, aprobat prin OUG 66/2014 și Programul INVESTEȘTE ÎN TINE, aprobat prin OUG 50/2018, se menționează într-un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor Publice.

Noul indice de referință se aplică atât creditelor noi acordate, la refinanțarea creditelor aflate în derulare cât și contractelor aflate în derulare cu acordul părților, formalizat prin act adițional la contractul de credit.

„De joi, 2 mai 2019 au intrat în vigoare prevederile articolelor II și III din OUG nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.245 din 29 martie 2019, care modifică articolul 38 din OUG nr.52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și articolul 37 din OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și se aplică creditelor acordate consumatorilor după această dată,” se precizează în comunicat.

Modul de formulare a prevederilor art.II și III din OUG nr.19/2019 nu era unul foarte clar în ceea ce privește creditele acordate de către bănci, cu garanții guvernamentale – Pima Casă, Prima Mașină, Programul INVESTEȘTE ÎN TINE – având în vedere că acestea erau reglementate de acte normative speciale, care derogau de la legislația generală. Astfel, că, avându-se în vedere lipsa unei prevederi explicite care să le includă în domeniul de aplicare al OUG 19/2019 se putea interpreta faptul că respectivele împrumuturi nu sunt supuse reglementărilor OUG 19/2019, cum de altfel, au și interpretat specialiștii din domeniu. Prin urmare, precizarea Finanțelor vină să facă lumină asupra acestui aspect, deși din punctul de vedere al tehnicilor legislative o precizare explicită (precum cea care apare în OUG 19/2019, referitoare la modificarea unor articole din OUG 50/2010 sau OUG 52/2016) ar fi fost mai indicată și nu ar mai fi lăsat nicio urmă de îndoială cu privire la creditele la care se aplică noul indice.

Totuși, precizarea Ministerului Finanțelor Publice, ca instituție emitentă a actului, poate fi considerată ca fiind o interpretare oficială a OUG 19/2019, având astfel greutate într-un posibil litigiu, în fața instyanțelor de judecată.

Prin urmare, pentru creditele acordate în monedă națională rata de dobândă va fi compusă din indicele de referință calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referință pentru credite acordate în lei cu dobândă variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe site-ul Băncii Naționale a României şi reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacțiilor de pe piața interbancară. Indicele de referință se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele