Peste 700 de asociații non-profit sunt înscrise în Registrul special

54
2 minute de lectură

Peste 700 de asociații non – profit sunt înscrise în Registrul special și pot beneficia de noul regim fiscal, conform datelor prezentate miercuri de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

„Ministerul Finanțelor Publice sprijină inițiativele valoroase ale societății civile, iar introducerea Registrului special reprezintă doar o modalitate de a asigura corectitudinea și transparența sponsorizărilor și a sumelor direcționate de persoanele fizice și juridice. Din aprilie 2019, la propunerea MFP, s-a majorat la 3,5% suma care poate fi direcționată de persoanele fizice și juridice din impozitul pe venit, pentru susținerea entităților non-profit înscrise în registru”, au scris reprezentanții Finanțelor, miercuri, pe Facebook.

Pentru a se înscrie în „Registrul entităților sau unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, o asociație trebuie să depună formularul 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, dacă, la data depunerii cererii, îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: desfășoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită; a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege; nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege; nu a fost declarată inactivă.

Cererea se completează cu ajutorul aplicației informatice afișate pe site-ul Fiscului și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale.

Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să soluționeze cererile în termen de 10 zile de la depunere.

Registrul va cuprinde următoarele informații: denumirea entității sau a unității de cult; codul de identificare fiscală (CUI); adresa domiciliului fiscal; data înscrierii în registru; data radierii din registru; informații privind înscrierile și radierile în/din registru.

Registrul va fi public, potrivit legii, și se va fi afișat pe site-ul ANAF.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele