Pilonul II de pensii a crescut cu aproape 20%

În ciuda scăderii contribuției

129
7 minute de lectură

Cu toate că în anul 2018 cota individuală de contribuții stabilită prin lege pentru sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) a scăzut de la 5,1% la 3,75%, sistemul de pensii private din România a continuat să aibă o evoluție pozitivă, ajungând la o valoare de peste 50 miliarde lei la sfârșitul anului 2018, arată datele publicate la începutul acestei luni de Banca Națională a României (BNR).

În anul 2018, pe piața pensiilor private din România erau autorizate 7 fonduri de pensii administrate privat în Pilonul II, cu un număr de 7,25 milioane de participanți, și 10 fonduri de pensii facultative în Pilonul III, cu peste 470 de mii de participanți.

„Stocul activelor financiare ale sectorului „Fonduri de pensii” și-a menținut și în 2018 trendul crescător înregistrat în ultimii ani, avansând spectaculos cu 20,2% față de anul anterior, până la 50,4 miliarde lei. Ponderea activelor financiare ale sectorului fondurilor de pensii în PIB a înregistrat o creștere cu 0,4 puncte procentuale, până la 5,3%, iar în totalul activelor societăților financiare a crescut cu 0,8 puncte procentuale, până la 6,1%,” menționează un recent document publicat de BNR (Conturile naționale financiare 2014 – 2018).

20% vs 12%

Fondurile de pensii administrate privat și-au menținut un ritm de creștere superior celui consemnat de fondurile de pensii facultative. Astfel, activele fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) au avut o creștere de aproape 20% față de 2017, datorată: (i) majorării veniturilor salariale, (ii) creșterii numărului de participanți cu 3% și (iii) randamentelor investiționale superioare.

La rândul lor, activele fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) au înregistrat o creștere de aproximativ 12% față de anul 2017, determinată atât de majorarea numărului de participanți cu aproximativ 6%, cât și de creșterea valorii contribuțiilor virate de către aceștia cu aproximativ 10% față de sfârșitul anului anterior.

În ceea ce privește structura pe tipuri de fonduri de pensii (administrate privat sau facultative), Pilonul II a înregistrat în continuare ponderi foarte mari în total fonduri de pensii (96%), în comparație cu dezvoltarea mai lentă a Pilonului III (4%). Și, cum ritmul de creștere al activele fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) au avut o creștere mai mare decât cel al fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) – 20% vs. 12%, situația pare că nu va suferi modificări prea curând.

Sunt preferate investițiile foarte sigure

Societățile de administrare a fondurilor de pensii și-au continuat și în anul 2018 politica prudentă de investiții și au ales ca principale instrumente financiare pentru plasamentul activelor fondurilor de pensii „titlurile de natura datoriei”, adică instrumente cu venit fix, de tipul titlurilor de stat. Astfel, ponderea acestor instrumente financiare în totalul creanțelor a înregistrat o creștere cu 2,7 puncte procentuale față de anul precedent, până la 69,8%.

A doua categorie de instrumente financiare, în care fondurile de pensii au investit, o reprezintă „participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții”, a căror pondere a scăzut cu 3 puncte procentuale în totalul activelor financiare, până la 22,1%.

Cu toate că ritmul de creștere a fost mai redus în anul analizat, de numai 0,3 puncte procentuale față de anul 2017, instrumentele financiare din categoria „numerar și depozite” reprezintă a treia opțiune de investire a activelor fondurilor de pensii, ponderea acestei poziții ajungând la 7,9% în anul 2018.

Administratorii de Pilon II au obținut, în toată perioada de funcționare, un randament mediu anualizat de peste 8%, cel mai ridicat dintre toate sistemele similare din Europa. Acest indicator este cu mult peste rata totală a inflației din perioada analizată (36,3%), respectiv rata medie anualizată a inflației pentru exact aceeași perioadă (2,95%). Din cele 10,2 miliarde de euro administrate de Pilonul II la finele anului 2018, peste 1,5 miliarde de euro reprezintă câștig net obținut din investiții, exclusiv pentru cei peste 7 milioane de români, care contribuie la acest sistem. Această sumă este netă de toate comisioanele de administrare percepute.

Anul 2018 a fost singurul an de la înființarea Pilonului II când randamentul la nivelul unui an a fost sub rata inflației, situație datorată în proporție covârșitoare apariției OUG 114/2018, care a determinat scăderea abruptă a pieței de capital românești, unde fondurile de pensii au investiții semnificative.

„Pilonul II reprezintă cea mai mare acumulare istorică de capital românesc, care este folosit de fondurile de pensii pentru a finanța în mod eficient atât creșterea economică și crearea de locuri de muncă din România, cât și nevoile curente ale statului român,” se arată într-un comunicat de presă al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România.

Majorare de aproape 1%

În anul 2018 stocul pasivelor financiare ale sectorului fondurilor de pensii a continuat trendul ascendent, înregistrând o creștere cu 19,3% față de anul anterior, până la 49,6 miliarde lei. Ponderea pasivelor financiare ale fondurilor de pensii în totalul pasivelor societăților financiare s-a majorat cu 0,9 puncte procentuale, ajungând la 6,2%. Angajamentele (pasivele) sectorului „Fonduri de pensii” sunt reprezentate de totalitatea contribuțiilor participanților și sunt reflectate în conturile financiare prin instrumentul financiar „drepturi de pensii”. Cu toate că a încetinit, ritmul de creștere a drepturilor de pensii a fost semnificativ, de 19,4% în termeni nominali față de anul precedent.

În anul 2018, sectorul „Fonduri de pensii” a înregistrat o capacitate netă de finanțare de 524,3 milioane lei.

În 2019, urmare a apariției OUG 114/2018, participanții la pilonul II de pensii au primit dreptul de a-și transfera întreaga contribuție colectată, către pilonul I de pensii (administrat de stat). Din cei 7,3 milioane de participanți la Pilonul II de pensii, în perioada aprilie-septembrie 2019, doar 450 de persoane au decis să utilizeze această opțiune, conform Casei Naționale de Pensii Publice.

Plăți de aproape jumătate de miliard

Fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu + Pilonul III facultativ) au realizat, de la înființare și până la finele lunii septembrie 2019, plăți în valoare de 454,7 mil. RON (95,7 mil. EUR) către un număr de 63.153 de participanți și moștenitori, potrivit statisticilor centralizate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) .

Sumele sunt aproximativ egal împărțite între fondurile de pensii obligatorii și cele facultative (226 mil. RON la Pilonul II, 228 mil. RON la Pilonul III), în timp ce cazurile de plată sunt mai multe la Pilonul III (peste 38.000, față de 25.000 la Pilonul II). Potrivit legislației, ca dispoziție tranzitorie până la adoptarea unei legi de plată a pensiilor private sub formă de anuități (viagere), participanții și/sau moștenitorii acestora pot primi plățile din partea fondurilor de pensii fie ca sumă unica, fie sub formă de rate egale pe o durată de cel mult 5 ani. ■

[adrotate group="1"]

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele