43% din suprafața UE este acoperită de păduri

49
2 minute de lectură

Uniunea Europeană (UE) avea aproape 182 milioane de hectare de ”păduri și alte terenuri împădurite” în 2015, ceea ce corespunde unui procent de 43% din suprafața sa. Terenurile împădurite acoperă o proporție puțin mai mare decât terenul utilizat pentru agricultură (aproximativ 41%), conform Eurostat.

În șapte state membre ale UE, mai mult de jumătate din suprafața statelor respective erau acoperite de păduri în 2015. Pădurile se întind pe trei sferturi din suprafața Finlandei și Suediei și pe 63% din cea a Sloveniei. Alte patru state membre ale UE au o cotă de 54-56% a suprafaței împădurite: Estonia, Letonia, Spania și Portugalia.

Suedia a raportat cea mai mare suprafață împădurită în 2015 (30,5 milioane de hectare), urmată de Spania (27,6 milioane de hectare) și Finlanda (23,0 milioane de hectare). Din suprafața totală a UE acoperită de terenuri împădurite în 2015, Suedia și Finlanda au reprezentat împreună 29,4%.

Suprafața forestieră ca proporție în suprafața totală a unui stat este un indicator global monitorizat în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDG). Acesta este, de asemenea, inclus în setul de indicatori SDG ai UE utilizați pentru monitorizarea progresului către SDG în contextul UE.

Pădurile joacă un rol semnificativ în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Pădurile UE au absorbit 417 milioane de tone de echivalent CO2 în 2016, reprezentând aproximativ 9% din totalul emisiilor de GES (4.441 milioane tone), comparativ cu mai puțin de 7% (375 milioane de tone) în 1990.

Comparativ cu totalul emisiilor de gaze cu efect de seră produse de fiecare stat membru, în anul 2016, terenurile împădurite au absorbit peste 70% din echivalentul de CO2 în Suedia (74%) și peste 50% în Finlanda (56%) și Lituania (53%).

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele