Adevăratele priorități fiscale

53
5 minute de lectură

Suntem în plină dezbatere privitoare la ce ar trebui să facă viitorul guvern. Există destule priorități și destule opinii. De aceea, este cu atât mai interesant de văzut care sunt opiniile, focalizate pe legislația fiscală, ale unor consultanți.

Prima observație este că în ciuda unor modificări aduse Ordonanței 114, sunt domenii, precum telecomunicațiile și energia, în care nu s-a schimbat nimic. „În telecomunicații și energie, prevederile OUG 114/2018 rămân în vigoare, deși au existat în parlament numeroase propuneri de modificare, care nu au fost, însă, finalizate. Rămâne de văzut în ce măsură autoritățile vor da curs solicitărilor mediului de afaceri în viitorul apropiat, în contextul unor constrângeri bugetare în creștere, dar și al schimbărilor politice”, explică Dan Bădin, partener coordonator Servicii fiscale și juridice, Deloitte România.

În construcții, situația este complicată. Este interesant că managerii firmelor de construcții nu par foarte alarmați de mecanismul complicat pe care l-a deschis Ordonanța 114. Dar consultanții atrag atenția asupra unor prevederi legale incerte. „Concret, în domeniul construcțiilor, OUG 114 a fost modificată prin OUG 43/2019, prin care s-a extinsaria codurilor CAEN pentru care se pot acorda facilitățile introduse și care clarifică modul de calcul pentru cifra de afaceri, astfel încât să crească numărul companiilor care pot beneficia de facilități. Deși cu întârziere, a fost publicată recent și Declarația 112,privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate,adaptată la modificările legislației fiscale referitoare la sfera construcțiilor. Având în vedere că formularul a apărut cu întârziere, autoritățile au anunțat că angajatorii nu vor fi sancționați”, explicăRaluca Bontaș, partener Global Employer Services, Deloitte România.

În același timp, începând cu anul viitor vor intra în vigoare noi reglementări privind TVA. Vlad Boeriu, partener Impozitare indirectă, explică: „Începând cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a aplicării Directivei europene privind remediile rapide, intră în vigoare noile reguli privind scutirea de TVA în cazul livrărilor intracomunitare, cu scopul de a uniformiza reglementările în acest domeniu la nivelul Uniunii Europene. Până la sfârșitul anului, România trebuie să transpună în Codul fiscal prevederile Directivei UE și să modifice ordinele ministrului finanțelor referitoare la operațiunile al căror regim de TVA va fi diferit de la data de 1 ianuarie 2020”. Este greu de spus dacă Ministerul Finanțelor Publice pregătește introducerea directivei europene în legislația românească.

Există, de asemenea, nevoia de a clarifica procedurile privind inspecția fiscală și de a face mai transparente aceste proceduri. „Analiza de risc, devenită o componentă esențială în ceea ce înseamnă activitatea de administrare și inspecție fiscală, prezintă numeroase aspecte care ar trebui îmbunătățite. Practica ultimului an a reflectat faptul că nu există încă o determinare clară, concretă, a factorilor care influențează nivelul de risc (criteriile de risc). Totodată, remarcăm absența unei reglementări exprese cu privire la frecvența analizei de risc, lipsa recunoașterii unui rol activ în favoarea contribuabilului analizat și a oricăror remedii legale pentru contestarea de către acesta din urmă a clasificării sale într-o anumită categorie de risc fiscal. Procedura de determinare a gradului de risc, în sine, rămâne astfel lipsită de transparență, în pofida importanței crescute pe care aceasta o are în cadrul activității de administrare fiscală”, aratăCristi Secrieru, partener Reff & Asociații.

În concluzie, specialiștii trec în revistă provocările legislative din România și pe plan european. Pe plan intern, preocupările viitoare sunt legate în principal de constrângerile bugetare, dar și de alinierea legislației naționale la cea europeană, precum și de reforma administrației fiscale. Este de urmărit și parcursul parlamentar al proiectelor de acte normative cu impact fiscal inițiate în vara acestui an.

La nivel european, în ceea ce privește reglementările privind TVA, dincolo de schimbările deja anunțate, mai pot interveni modificări și în contextul Brexit-ului.

Preocupările legate de uniformizarea legislației la nivel european ar putea aduce schimbări în ceea ce privește baza comună de impozitare, în prima fază, și baza comună consolidată de impozitare. În cazul în care se păstrează la nivelul UE regula conform căreia legislația fiscală necesită unanimitate, este greu de crezut că procesul de adoptare va fi finalizat în termenele propuse.

Noutățile în materie de combatere a fraudei și evaziunii fiscale la nivelul Uniunii Europene, aduse de cea mai recentă directivă privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, necesită, de asemenea, o preocupare sporită pentru a înțelege mai bine obligațiile de raportare și consecințele acestora, cât și pentru a descifra ambiguitățile ce derivă din formularea textului de directivă. Sperăm ca, prin legea de adoptare a directivei, să fie clarificate cât mai multe dintre aceste ambiguități.

Așadar, dincolo de temele bugetare sau politice interne, există așteptări concrete cu privire la schimbările legislative fiscale care vor avea impact asupra majorității companiilor. ■

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele