Îmbătrânirea populației se resimte și în agricultură

Aproape 60% dintre fermierii UE au peste 55 de ani

„Cât pământ, Doamne!”, exclama Ion, eroul lui Rebreanu, care își sacrifica fericirea în schimbul prețiosului teren pe care vrea să-l muncească. Lumea s-a schimbat însă în asemenea măsură, încât astăzi puțini tineri sunt dispuși să-și sacrifice timpul sau cariera pentru a munci pământul. Statisticile sunt dezarmante: doar unul din zece fermieri sunt tineri care au mai puțin de 40 de ani, majoritatea au peste 55 de ani. Ce-i de făcut? Răspunsul este simplu: statele trebuie să ofere susținere financiară și, evident, în cazul satelor românești, investiții în infrastructura esențială.

88
7 minute de lectură

Potrivit Comisiei Europene, șapte din zece (71,5%) administratori ai celor 10,5 milioane de exploatații din UE sunt bărbați, iar majoritatea (57,9%) au vârsta de cel puțin 55 de ani. Doar aproximativ unul din zece (10,6%) administratori de ferme este un agricultor tânăr cu vârsta sub 40 de ani, iar această proporție este chiar mai mică în rândul agricultorilor de sex feminin (8,6%). Pentru a stimula populația tânără să se orienteze către acest sector de importanță vitală pentru omenire, Comitetul Economic și Social European CESE) consideră că UE ar trebui să se străduiască mai mult, oferind susținere financiară mai consistentă.

Sectorul agricol ar trebui să beneficieze de o serie de măsuri menite să mențină armonia între nevoia de hrană și protejarea mediului. Ba, mai mult, agricultura este considerată a fi chiar un păstrător al valorilor mediului rural și al tradițiilor. „Agricultorii din UE, exploatațiile agricole și cooperativele lor gestionează în jur de 173 de milioane de hectare, ceea ce reprezintă aproximativ 39% din suprafața totală a UE. Agricultorii și membrii familiilor acestora ocrotesc peisajul rural și biodiversitatea, oferind multe avantaje societății: prin munca lor asiduă de gestionare a terenurilor și a peisajelor, ei contribuie în mod activ la atenuarea efectelor catastrofelor, în cazul producerii unor fenomene meteorologice extreme. Mulți agricultori sunt și proprietari de păduri, iar contribuția lor la gestionarea durabilă a pădurilor este considerabilă. În plus, agricultorii contribuie la menținerea și refacerea peisajului tradițional al zonelor rurale din UE, asigurând conservarea patrimoniului cultural și oferind, de asemenea, sinergii pozitive cu sectorul turistic din UE”, se arată într-un document al CESE.

 Protejarea mediului, în conflict cu necesitatea de profit?

În ciuda tuturor eforturilor depuse până în prezent în sectorul agricol, sunt necesare mult mai multe strădanii și măsuri pentru atingerea obiectivelor europene și globale în materie de biodiversitate, inclusiv pentru protecția albinelor, insectelor și păsărilor. Acest lucru intră parțial în conflict cu necesitatea de a genera un profit, motiv pentru care UE trebuie să recompenseze în mod obligatoriu contribuția mai mare la mediu a agriculturii, prin alocarea unor resurse suplimentare în cadrul PAC. Sectorul agricol al UE se află în prima linie a revoluției tehnologice și digitale, cu numeroase inovații în domeniile geneticii, vehiculelor autonome, roboților, dronelor, imagisticii prin satelit, teledetecției, volumelor mari de date etc. În plus, agricultorii au adoptat, au dezvoltat și au aplicat întotdeauna modele agricole de afaceri și practici agronomice inovatoare, inclusiv tehnici și metode noi de producție, care au intensificat producția și au facilitat adaptarea practicilor agricole la condițiile mereu în schimbare. În această perspectivă, noile tehnologii ajută agricultorii din UE să asigure securitatea alimentară, respectând totodată cele mai înalte standarde din lume și răspunzând așteptărilor consumatorilor. În acest sens, noile tehnologii le permit agricultorilor din UE să abordeze problema protecției mediului în mod direct și eficient.

Ameliorarea plantelor protejează mediul

Reducerea utilizării produselor de protecție a plantelor (PPP) poate fi un exemplu despre modul în care poate fi protejat mediul înconjurător. Aceasta se poate realiza folosind o combinație de tehnologii care îi ajută pe agricultori în toate aspectele producției. Printre altele, noile tehnici de ameliorare a plantelor au cel mai mare impact asupra reducerii utilizării PPP și rezistenței plantelor și animalelor la dăunători, ciuperci și agenți patogeni externi. Rolul tehnologiilor nu este asociat doar cu producția în sine, ci și cu trasabilitatea, siguranța alimentară, bunăstarea animalelor și cu măsurile de atenuare a schimbărilor climatice, care fac ca sectorul agricol din UE să rămână unul dintre cele mai avansate și sigure la nivel mondial. „Accesul la finanțare este vital pentru ca agricultorii din UE să poată implementa soluții tehnologice inovatoare în exploatațiile lor. În acest sens, funcția de subsidiaritate a celui de-al doilea pilon al PAC trebuie păstrată și încurajată în cadrul noii PAC. Este important să se înțeleagă faptul că agricultorii din UE vor implementa cele mai recente evoluții tehnologice în exploatațiile lor doar dacă au acces cu ușurință la credite. Agricultorii, proprietarii de păduri, exploatațiile agricole și cooperativele agricole reprezintă motorul economiei în zonele rurale din UE, iar îmbătrânirea agricultorilor declanșează o depopulare generalizată a zonelor rurale (cunoscută sub denumirea de „diasporă rurală”), cu consecințe directe asupra structurii economice și sociale a acestor teritorii. În plus, generațiile noi sunt descurajate să preia afacerea de familie din cauza rentabilității scăzute a activității agricole și a dificultăților legate de accesul la terenuri”, se menționează în documentul CESE.

Sectorul agricol, contribuție însemnată în PIB

Efortul agricultorilor de a proteja mediul este cu atât mai mare cu cât se înregistrează o creștere a cererii de alimente și de biomasă, iar agricultorii din UE, cooperativele și exploatațiile lor se angajează să producă, să prelucreze și să comercializeze alimente sigure și de înaltă calitate pentru cetățenii europeni și pentru consumatorii din întreaga lume. Ei oferă consumatorilor securitate alimentară în fața presiunilor crescânde generate de schimbările climatice și de cerințele societății în ceea ce privește durabilitatea mediului. În plus, sectorul agricol european contribuie în mod activ la menținerea UE ca forță competitivă și dinamică pe piețele internaționale. Potrivit Eurostat, sectorul agricol a reprezentat 1,2% din PIB‑ul UE în 2017 și a creat o valoare adăugată (brută) de 188,5 miliarde de euro, contribuind în mod activ la excedentul comercial al UE, cu exporturi agricole în valoare de 137 de miliarde de euro în aceeași perioadă. Agricultorii din UE contribuie în mod semnificativ la combaterea schimbărilor climatice, deoarece se confruntă tot mai mult cu efectele acestora, manifestate prin modificarea perioadei de recoltare, apariția prea devreme sau prea târziu a înghețului, incendii, inundații și secetă. „Măsurile eficiente de adaptare la schimbările climatice sunt, prin urmare, esențiale pentru viabilitatea pe termen lung a exploatațiilor agricole. În același timp, agricultorii reduc emisiile atât în interiorul fermei, cât și în afara acesteia, prin practici de gestionare durabilă, prin implementarea unor tehnologii noi, precum și prin utilizarea mai eficientă a culturilor, a paielor, a dejecțiilor animaliere și a altor reziduuri pentru energie din surse regenerabile, prin încălzire solară și prin furnizarea de energie electrică provenită din energie eoliană, precum și din alte surse. Produsele provenite din culturi și dejecții animaliere pot fi, de asemenea, utilizate pentru a produce biocombustibili și materiale industriale din surse regenerabile în exploatații, respectând principiile economiei circulare. Acest lucru contribuie la reducerea emisiilor în alte sectoare și la reducerea dependenței UE de rezervele de combustibili fosili”, precizează CESE.

 

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele