BNR: E necesară o corecție fiscală

Deși riscul supraîncălzirii economiei s-a atenuat în 2018, Banca Națională avertizează că ar fi nevoie de o corecție fiscală și de reforme structurale pentru a evita o expansiune economică nesustenabilă.

27
1 minut de lectură

”Probabilitatea unei creșteri a gradului de supraîncălzire a economiei s-a atenuat pe parcursul anului 2018, concomitent manifestându-se și alte aspecte favorabile ce au contribuit la temperarea într-o anumită măsură a factorilor de risc. Astfel, chiar dacă ritmul de creștere economică s-a redus, dinamica s-a menținut superioară comparativ cu media Uniunii Europene, respectiv a zonei euro (4,1% față de 2% media Uniunii Europene și 1,9% media zonei euro), ceea ce este de natură să genereze efecte favorabile asupra procesului de convergență”, arată ultimul Raport asupra stabilității financiare (iunie 2019) al BNR.

Banca Națională avertizează și asupra faptului că pentru reducerea riscului de a înregistra o creștere economică nesustenabilă sunt necesare, pe de o parte, o corecție fiscală pentru diminuarea deficitului bugetar, iar pe de altă parte de implementarea reformelor structurale în vederea apropierii ofertei interne de cererea de bunuri și servicii.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele