Câştigul salarial mediu net pe economie a fost de 2.792 lei, în noiembrie 2018

36
3 minute de lectură

În luna noiembrie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.658 lei, cu 2,8% mai mare decât în luna octombrie 2018, se arată într-un comunicat de presă al Institutului Național de Statistică (INS). Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.792 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 72 lei (+2,6%).

”Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6.835 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.589 lei)”, arată comunicatul INS.

Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,3%.  Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 109,5% și de 102,7% 2018 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 198,7%, cu 5,3 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna octombrie 2018.

”În luna noiembrie 2018, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna octombrie 2018, ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice,” conform INS.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură) cu 52,6%, respectiv cu 27,8% în extracţia minereurilor metalifere. Creșteri între 8,5% şi 11,5% s-au obținut în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe); și între 5,0% şi 7,5% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, alte activităţi industriale n.c.a., cercetare-dezvoltare, activităţi de poştă şi de curier.

Creşteri ale câştigului salarial mediu net sub 5,0% s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, fabricarea produselor textile, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în industria metalurgică (cu 8,3%) și între 1,0% şi 3,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, telecomunicaţii, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, transporturi aeriene, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: administraţie publică (+1,5%), învăţământ (+1,1%), sănătate şi asistenţă socială (+0,6%).

[adrotate group="1"]

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele