CE a trimis Ciprului și Maltei scrisori de punere în întârziere cu privire la taxa auto

Comisia solicită Ciprului să își modifice normele privind autovehiculele importate. De asemenea, într-o altă scrisoare de punere în întârziere, organismul european solicită Maltei să își modifice legislația privind taxa anuală de circulație pentru autovehicule.

31
2 minute de lectură

Comisia a decis să trimită Ciprului o scrisoare de punere în întârziere pentru imobilizarea autovehiculelor. Legislația cipriotă prevede imobilizarea la fața locului a autovehiculelor, fără niciun avertisment prealabil, atunci când nu au fost respectate normele de import și de înmatriculare temporare. De asemenea, în anumite cazuri pot fi impuse amenzi administrative, care este posibil să depășească valoarea vehiculului în sine. Statele membre trebuie să respecte legislația UE și principiile sale generale, inclusiv principiul proporționalității.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a susținut în mod repetat că măsurile sau sancțiunile administrative nu trebuie să depășească ceea ce este strict necesar și trebuie să fie în conformitate cu libertățile consacrate prin articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Dacă Ciprul nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților cipriote un aviz motivat.

Totodată, Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Maltei, prin care îi solicită să își modifice normele privind impozitarea autovehiculelor. În temeiul legislației malteze în vigoare, autovehiculele înmatriculate în Malta după 1 ianuarie 2009 și importate din alte state membre sunt supuse unei taxe mai mari decât autovehiculele similare înmatriculate în Malta înainte de data respectivă, chiar și atunci când autovehiculul importat a fost deja înmatriculat în alt stat membru. Comisia consideră că legislația malteză nu este compatibilă cu legislația UE. Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a UE (articolul 110 din TFUE), legislația UE este încălcată atunci când taxele rutiere sunt calculate pe baza unor criterii diferite, ducând la impunerea unor taxe mai mari pentru autovehiculele importate din alte state membre față de autovehiculele care nu sunt importate. Autoritățile malteze au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele