Chiar contează naționalitatea la Banca Centrală Europeană?

44
16 minute de lectură
Foto: Wikipedia

Cum se compară liderii BCE din țările nordice cu omologii lor din sud? Bert Colijn și Timme Spakman fac echipă cu Ekkehard Ernst și Rossana Merola din cadrul OIM pentru a afla diferența, chestiune importantă întrucât Christine Lagarde preia frâiele de la Mario Draghi, ca șef al Băncii Centrale Europene (BCE).

Pe măsură ce Christine Lagarde își începe mandatul de președinte al BCE, există o curiozitate din ce în ce mai mare față de modul în care conducerea ei se va diferenția de cea a predecesorului său, Mario Draghi. Stereotipurile simple din jurul naționalității sugerează că politica monetară din zona euro poate lua într-adevăr o schimbare radicală. Teoria spune că bancherii centrali din nordul Europei sunt mai concentrați asupra țintei inflației și mai puțin îngrijorați de susținerea creșterii, în timp ce contrariul se spune că este adevărat despre bancherii centrali din sudul Europei.

Dar există vreun adevăr pentru aceste presupuneri? Pentru a afla, am studiat discursurile susținute de membrii Consiliului Guvernatorilor BCE, care constau în guvernanții băncilor centrale naționale din cele 19 țări din zona euro și membri ai Comitetului executiv, inclusiv președintele. Am clasificat temele despre care au discutat acești bancheri centrali și am constatat că:

• Guvernatorii din nordul Europei acordă prioritate problemelor de politică monetară, în comparație cu bancherii centrali din sud. Diferențele dintre bancherii centrali de nord și de sud au crescut în urma crizei, când guvernanții din sud au intensificat discuțiile cu privire la problemele de creștere și piața forței de muncă.

• Guvernatorii francezi sunt mai apropiați de colegii lor din nord decât de cei din sudul lor, în ceea ce privește subiectele discutate.

• Cu toate acestea, diferențele dintre bancherii centrali de nord și de sud sunt mult mai incerte, având în vedere că aceștia se află în Comitetul executiv al BCE, în loc să fie membrii consiliului de conducere pentru țările respective.

Cum se definesc diferențele dintre bancherii centrali

Există multe moduri în care se pot identifica diferențele dintre bancherii centrali. O modalitate simplă este de a grupa opiniile lor asupra politicii monetare în cadrul consiliilor de administrație ale băncii centrale. În Marea Britanie, poziția membrilor Comitetului de politică monetară cu privire la deciziile de politică monetară este cunoscută în majoritatea cazurilor, ceea ce a permis analize detaliate. Nu este cazul bancherilor centrali din zona euro, ceea ce face ca discuțiile despre natura intrinsecă a bancherilor centrali să fie mai calitativă.

O posibilă resursă disponibilă este lista mare de discursuri susținute de bancherii centrali. În ultimul timp, bancherii centrali au preluat un rol mai public, ceea ce include o informare mai frecventă în ceea ce privește discursurile. Comunicarea s-a dovedit a fi un instrument eficient pentru a completa politica monetară.

În acest studiu, urmăm metodologia lui Ernst și Merola (2018) pentru a determina intensitatea tematică a discursurilor Băncii Centrale. Definirea subiectelor de interes în discursuri oferă o perspectivă asupra conducătorilor, care determină decizia monetară. După cum consideră Ernst și Merola, comunicarea generală a vorbitorilor cu privire la inflație și activitate economică este în conformitate cu măsurile politice întreprinse. Asta înseamnă că intensitatea tematică a discursurilor oferă o perspectivă interesantă asupra preferințelor de politică monetară. Prin aceasta, putem agrega lideri din țările din nordul și sudul zonei euro pentru a vedea dacă există într-adevăr diferențe în ceea ce privește prioritățile politice între țări.

Modul de determinare a intensității relative a discursurilor între bancherii centrali

Utilizăm următorii factori și puncte de vedere pentru a compara bancherii centrali din nordul și sudul zonei euro: monetar, fiscal, financiar, al forței de muncă, extern și de creștere.

• Factorul monetar surprinde intensitatea discuției despre inflație și alte probleme legate de stabilitatea prețurilor și acțiunile politicii monetare pentru a realiza acest lucru. Această temă este cea mai apropiată de mandatul BCE de țintire a inflației.

• Tematica fiscală se concentrează pe preocupările privind datoria publică și stimulentul fiscal.

• Tema financiară se concentrează asupra riscurilor posibile pentru stabilitatea financiară în economie.

• Factorul forței de muncă este similar în ceea ce privește presiunile de costuri, care decurg din condițiile pieței forței de muncă. Deși rata șomajului este o țintă specifică pentru Rezerva Federală, nu este și pentru BCE.

• Categoria externă se concentrează pe stabilitatea cursului de schimb și competitivitatea externă a economiei din zona euro.

• Tematica creșterii se concentrează pe condițiile economice, care pot fi considerate un motor important al țintei inflației, dar nu este, în sine, principala țintă a politicii BCE.

În timp ce tema monetară este cea mai abordată de vorbitorii din BCE, celelalte sunt aspecte importante, care sunt relevante pentru piața monetară și ar trebui să influențeze deciziile de politică ale băncilor centrale. Diferențele în ceea ce privește greutatea acordată acestor teme sugerează care aspecte sunt mai importante, ceea ce poate dezvălui diferențe între bancherii centrali din nordul și sudul zonei euro. Pentru a evalua acest aspect, am analizat indicii de intensitate relativă ale lui Ernst și Merola, cu niște cuvinte cheie ușor adaptate, utilizate pentru a determina valorile indicilor. Indicii surprind cât de multe teme au fost discutate într-un discurs relativ, unul față de celălalt. Dacă o temă captează 100%, a fost singura temă discutată în discurs. Dacă două teme sunt la 50%, s-a discutat la o sumă egală, în timp ce celelalte teme nu au fost deloc discutate.

Testele de robustețe ale cuvintelor-cheie utilizate în indicii de intensitate relativă inițiali au arătat o sensibilitate la cantitatea de cuvinte utilizate între indici. Le-am limitat la cinci pe indice.

În general, descoperim că instrumentele și țintele monetare sunt cele mai discutate teme printre membrii Consiliului Guvernatorilor BCE. Acest lucru se potrivește cu așteptările privind subiectele asupra cărora ar trebui să se concentreze bancherii centrali. Constatăm că următoarea intensitate maximă a subiectelor discutate se referă la creșterea și stabilitatea financiară.

Ce este din nord și ce este din sud?

Dezbaterea publică sugerează că este ușor să diferențiem bancherii din nordul sau sudul zonei euro. În practică, însă, liniile dintre ei nu sunt ușor de diferențiat. Mai exact, majoritatea oamenilor se concentrează adesea pe țările mai mari și, atunci când analizăm discursurile din zona euro în ansamblu, descoperim că aceste țări au de obicei cei mai vocali bancheri centrali. Există puține îndoieli despre Germania, Olanda, Austria și Finlanda, care ar fi în mod natural de tip nordic, atunci când vine vorba de serviciile bancare centrale, opinia publică presupunând că adoptă o poziție agresivă în problemele politicii monetare. Spania, Portugalia, Grecia și Italia sunt intuitiv de sud și mai domoale, concentrându-se mai puțin pe preocupările inflaționiste sau starea finanțelor publice și mai mult pe economia reală. Franța pare să fie mai greu de clasificat atunci când este vorba despre această diviziune oarecum arbitrară, ceea ce este interesant, având în vedere naționalitatea noului președinte BCE.

Chiar dacă, în general, bancherii centrali francezi sunt considerați a fi mai puțin agresivi decât colegii lor mai „nordici”, diferența dintre temele de dezbatere nu este atât de mare. După cum arată figura 2, guvernatorii francezi au o intensitate relativ mai mare de a discuta subiecte monetare decât guvernatorii „nordici”, în timp ce sunt foarte asemănători în ceea ce privește problemele de creștere. De asemenea, guvernatorii francezi discută mai mult despre problemele financiare decât guvernatorii nordici și discută probleme de muncă și sociale mai puțin decât omologii din nord. În acest sens, diferența percepută între Franța și țările din zona euro nordică, în ceea ce privește preferințele politicii băncii centrale, nu se referă la problemele care sunt de vârf pentru membrii Consiliului de Conducere. Din perspectiva discursului, prin urmare, clasificăm Franța împreună cu țările din nord.

Găsim diferențe între guvernatorii BCE de nord și de sud?

Ne-am împărțit analiza între guvernatorii naționali din Consiliul de Conducere și membrii Consiliului executiv. Când analizăm intensitatea relativă a diferitelor teme între guvernanți, descoperim că guvernatorii din nord vorbesc mai mult despre subiectul monetar decât colegii lor din sud. Deși este cea mai discutată temă, atât pentru guvernatorii din nord, cât și pentru cei din sud, ea domină printre liderii nordici. Pentru liderii din sud, tema creșterii economiei urmează destul de îndeaproape, cu intensități relative de 32% și 23%. În nord, diferențele sunt mult mai mari, cu 38% pentru politica monetară, 19% pentru domeniul financiar și doar 15% pentru creșterea economică.

Tema financiară ocupă locul trei atât pentru guvernatorii din zona de nord, cât și din sudul zonei euro, indicând că stabilitatea financiară este o preocupare foarte relevantă pentru toți membrii Consiliului de Conducere. Problemele forței de muncă și cele externe se situează sub cel financiar, atât pentru sud, cât și pentru nord, dar forța de muncă este mai importantă pentru guvernanții din sud. Având în vedere criza profundă de șomaj pe care au experimentat-o majoritatea țărilor din sud, acest lucru pare logic. Economiile nordice orientate către exporturi văd un interes mai mare pentru subiectul extern, deși este destul de scăzut. Cel mai puțin discutată temă este cea fiscală, care ocupă ultima poziție pentru ambele grupuri de guvernatori, fără diferențe semnificative între ambele grupuri de lideri.

S-a schimbat de-a lungul timpului atenția membrilor consiliului guvernatorilor BCE?

Împărțirea eșantionului între perioada anterioară crizei și perioada post-criză (primul sfert al lui 1997-ultimul sfert al lui 2007 și primul sfert al lui 2008, până la al doilea trimestru din 2019, folosind începutul recesiunii din 2008 ca punct de întrerupere) generează rezultate interesante. S-au produs schimbări destul de importante în ceea ce privește accentul în discursurile din perioada de criză. Intensitatea relativ mai mare a problemelor monetare discutate de guvernatorii din nord în comparație cu omologii lor din sud a devenit semnificativă în perioada post-criză. Diferența dintre nord și sud în ceea ce privește problemele de creștere a devenit, de asemenea, mai mare în cazul acestei teme pentru zona euro sud. Problemele forței de muncă au fost discutate uniform între sud și nord, dar sudul a văzut un procent semnificativ mai mare de discursuri care abordează această problemă începând cu 2008. Diferențele dintre problemele monetare și cele de creștere discutate între guvernatorii din nord și sud s-au intensificat, așadar, din 2008.

Importanța stabilității cursului de schimb s-a diminuat atât pentru liderii din nord, cât și pentru cei din sud. În perioada care a condus la criză, aceasta a fost o temă majoră în rândul liderilor din ambele zone, dar a fost o problemă deosebit de mare în rândul guvernatorilor din zona euro (în general mai deschise și orientate către comerț), deoarece a ocupat locul doi, după subiectul monetar. Analizând perioada actuală, descoperim că intensitatea relativă a discuțiilor pe tema externă a scăzut semnificativ și că, în afara temei fiscale, este acum cel mai puțin discutat subiect atât pentru liderii din nord, cât și din cei din sud.

O altă mare diferență se prefigurează în jurul temei financiare. În perioada post-criză, aceasta se situa foarte sus în rândul guvernatorilor de la nord, cu 20%, ceea ce îl face al doilea cel mai important subiect abordat în discursuri. Acest lucru dezvăluie o atenție mai conservatoare în ceea ce privește politica monetară, întrucât preocupările cu privire la stabilitatea sistemului financiar au ocupat un loc mai important în comunicarea Băncii Centrale pentru guvernatorii din zona euro nordică. Nu este cazul în privința celor din sud, unde intensitatea relativă a subiectului a scăzut de la 20% la 14%, în timp ce accentul pe creșterea economică și problemele pieței munciiau crescut.

Pentru guvernatorii din sud, marea schimbare între perioade a avut loc în cadrul discuțiile privind creșterea în raport cu problemele de stabilitate financiară. În ultimul deceniu, tema creșterii a câștigat importanță în detrimentul discuțiilor privind stabilitatea financiară, deoarece criza profundă a lăsat mari cicatrici pe economia sudică a zonei euro. Această temă a cunoscut, de asemenea, o creștere în nord, dar nu atât de importantă precum problema financiară, de exemplu. În total, diferențele de performanță ale economiilor interne par să fi avut un impact important asupra proeminenței temelor abordate în discursuri.

Printre membrii Consiliului de Administrație, imaginea este neclară

Atunci când analizăm membrii Consiliului BCE, diferențele dintre nord și sud devin neglijabile, după cum arată figura 6. De fapt, nu există nicio diferență semnificativă între membrii consiliului de sud și nord în ceea ce privește subiectele discutate la un nivel de încredere de 5%. Desigur, membrii Consiliului sunt oarecum limitați de subiectul specific pentru care sunt desemnați. Gândiți-vă, de exemplu, la fosta membră a consiliului de administrație, Sabine Lautenschläger, care este responsabilă și pentru Mecanismul Unic de Supraveghere (SSM) și, prin urmare, este probabil să se concentreze mai mult pe stabilitatea financiară decât pe alte subiecte din discursurile sale. Totuși, faptul că diferențele dintre guvernatorii de sud și de nord dispar atunci când se consideră membri ai Consiliului de Administrație, în loc de membri ai Consiliului de Conducere, indică faptul că accentul membrilor Consiliului de Administrație este mai puțin determinat de țară decât se poate crede. Dacă temele convergente discutate duc la preferințe convergențe ale politicilor este o altă poveste, totuși…

Pentru noul președinte al BCE, asta înseamnă că preferințele țărilor nu vor avea un rol prea mare în luarea deciziilor în următorii ani. De obicei, membrii Consiliului Guvernator francez se concentrează deja pe subiecte monetare destul de mult în comunicarea lor, astfel încât nu ar fi o schimbare mare de la tipul de discursuri pe care le-am văzut de la președinții precedenți ai BCE. Apoi, din nou, Lagarde nu a fost niciodată membru al Consiliului de Conducere și, prin urmare, este oarecum o forță necunoscută. În cadrul audierii sale din Parlamentul European, Lagarde s-a concentrat mai ales pe mandatul monetar, cu o oarecare mențiune a inflației, dar a inclus și o mulțime de referințe la problemele de muncă și cele sociale și chiar la schimbările climatice. Mai recent, a cerut țărilor cu „spațiu de manevră” să acționeze, referindu-se la stimulul fiscal. Având în vedere limitele politicii monetare, care ar putea fi testate în mandatul lui Lagarde, tema fiscală poate deveni mai proeminentă în discursurile Băncii Centrale Europene. Poate că Lagarde ar putea fi un președinte atipic, până la urmă…■

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele