Consiliul fiscal estimează un deficit bugetar în jur de 3,5% din PIB

16
Foto: ALEXANDRU DOBRE/MEDIAFAX FOTO
5 minute de lectură

Consiliul fiscal a anunțat, luni, că deficitul bugetar din acest an ar putea ajunge la aproximativ 3,5% din PIB, în condițiile în care bugetul de stat, care a fost retrimis în Parlament, este alcătuit cu venituri supraestimate și cheltuieli subestimate.

„Majorarea țintei de deficit bugetar pentru anul 2019 și subdimensionarea aparentă a cheltuielilor de asistență socială și a celor aferente contribuției către bugetul UE implică un deficit situat în imediata vecinătate a nivelului de referință de 3% din PIB, chiar ignorând problemele legate de supradimensionarea veniturilor bugetare identificată în contextul opiniei Consiliului fiscal din 5 februarie 2019 (4,5 miliarde lei, în condițiile în care taxa pe activele bancare ar fi menținută în forma curentă). Luând în calcul și această supradimensionare, apreciem că este probabil ca deficitul bugetar la finele anului curent să ajungă la un nivel de circa 3,5% din PIB, în condițiile menținerii unor politici neschimbate. În ceea ce privește evoluțiile pe termen mediu, Consiliul fiscal își menține aserțiunea cu privire la faptul că balanța riscurilor este înclinată covârșitor în direcția înregistrării unor deficite mai ridicate decât cele preconizate de Strategia Fiscal-Bugetară 2019-2021, situate semnificativ deasupra nivelului de referință de 3% din PIB aferent brațului corectiv al Pactului de Stabilitate și Creștere. (…) “ au anunțat, luni, reprezentanții Consiliului fiscal.

Consiliul fiscal a menționat că a primit sâmbătă, pe email, o adresa din partea Guvernului prin care i s-a solicitat, cu celeritate, să formuleze o opinie privind proiectul ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 și Strategia fiscal-bugetară (SFB) 2019-2021, dată fiind intenția de a aproba documentele menționate în ședința de guvern programată pentru luni 11 martie, ora 11, iar necesitatea unor variante actualizate a apărut în contextul parametrilor legii bugetare pe anul 2019 aprobați în Parlament.

Consiliul fiscal a subliniat faptul că există diferențe semnificative între forma de buget aprobată de Guvern și cea trimisă Consiliului fiscal. Mai exact, veniturile și cheltuielile totale sunt mai mari cu 1,165 miliarde lei, cu diferențe semnificative în dimensionarea unor agregate de cheltuieli. Astfel, pe venituri, majorarea este localizată exclusiv la nivelul intrărilor estimate din fonduri UE nerambursabile, iar acestea par să se regăsească, împreună cu cofinanțarea aferentă la nivelul cheltuielilor de capital (mai mari cu 2,47 miliarde de lei, din care 1,4 miliarde par a corespunde veniturilor suplimentare de la UE și cofinanțării aferente).

„Dincolo de majorarea mai sus menționată de la nivelul cheltuielilor de capital, majorări semnificative apar la nivelul cheltuielilor cu bunurile și serviciile (+1,5 miliarde lei) și alte cheltuieli (+0,5 miliarde lei). În compensare, apar reduceri de proporții la nivelul cheltuielilor de asistență socială (-2,2 miliarde lei) și alte transferuri (-0,7 miliarde lei). Ambele reduceri de cheltuieli apar drept extrem de problematice și apreciem astfel că ab initio există presiuni suplimentare la adresa deficitului bugetului consolidat în raport cu cele deja identificate în opinia Consiliului fiscal din 5 februarie 2019”, au subliniat reprezentanții Consiliului fiscal.

Acesta a evaluat „dimensiunea sub-bugetării probabile la circa 3,5 miliarde lei”. În cazul cheltuielilor de asistență socială, sunt operate scăderi ale cheltuielilor estimate la nivelul bugetului de stat, de 0,9 miliarde lei, și bugetului asigurărilor sociale de stat, de 1,2 miliarde lei.

În plus, Consiliul fiscal nu a identificat elemente de natură să justifice reducerea cheltuielilor de asistență socială aferente bugetului de stat comparativ cu varianta inițială a construcției bugetare.

Ulterior dezbaterilor parlamentare, varianta de buget consolidat pe anul 2019 aprobată de Guvern a consemnat o suplimentare a cheltuielilor totale și a deficitului cu 2,13 miliarde lei, având drept sursă principală majorarea cu 2,03 miliarde lei a cheltuielilor de asistență socială generată de adoptarea amendamentului cu privire la dublarea alocației pentru copii, căreia i se adaugă o majorare a cheltuielilor cu bunuri și servicii, de 0,47 miliarde lei) și a cheltuielilor de capital, de 0,28 miliarde lei, compensate parțial de reducerea estimării cu privire la anvelopa salarială din sectorul public cu 0,42 miliarde de lei.

Impactul anualizat al majorării alocațiilor pentru copii (2,56 miliarde lei) se regăsește și la nivelul proiecțiilor bugetare pe termen mediu (2020 și 2021), țintele de deficit asumate fiind majorate cu suma respectivă în raport cu varianta notificată Consiliului fiscal în data de 31 ianuarie.

„Consiliul fiscal remarcă faptul că, pentru prima dată de la instalarea sa, ținta de deficit bugetar este majorată ulterior depunerii proiectului de buget în Parlament, în directă contradicție cu prevederile art. 15 al Legii finanțelor publice; Revizuirea ascendentă a țintelor de deficit în intervalul 2019-2021 implică lipsa asumării oricărei ajustări structurale în primii doi ani acoperiți de Strategia fiscal-bugetară și o reducere minoră (de 0,25 puncte procentuale de PIB) a deficitului structural în 2021, dată fiind traiectoria de creștere economică efectivă și potențială a Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Deviația față de obiectivul pe termen mediu urmează a se situa la un nivel ridicat la finele perioadei acoperite de SFB 2019-2021 (1,8 pp. de PIB), în pofida faptului că de la apariția acesteia vor fi trecut 6 ani. Indiferent de obiecțiile ce ar putea fi formulate față de optimismul proiecțiilor macroeconomice și cu privire la deficitul bugetar, evoluția de mai sus denotă o completă lipsă de angajament atât față de regulile instituite de legea responsabilității fiscal-bugetare, cât și de tratatele europene”, au mai subliniat reprezentanții Consiliului fiscal.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele