Consumul privat continuă să fie motorul principal al creșterii economice

Creșterea deficitului de cont curent naște îngrijorare din perspectiva sustenabilității creșterii economice și a macrostabilității, în rândul membrilor Consiliului de administraţie al BNR.

39
1 minut de lectură

Potrivit celor mai recente evoluții ale indicatorilor relevanți, consumul privat constituie probabil principalul determinant al creșterii economice și în trimestrul I, influențe de sens opus fiind însă posibile din partea formării brute de capital fix, conform minutei şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naționale a României din 2 aprilie 2019, publicată recent.

”În cazul exportului net este de așteptat chiar o mărire a contribuției negative la avansul PIB, având în vedere reaccelerarea substanțială a adâncirii în termeni anuali a deficitului balanței comerciale în ianuarie, în condițiile frânării creșterii anuale a exporturilor, concomitent cu reintensificarea ușoară a ritmului importurilor de bunuri și servicii. S-a notat că pe acest fond dinamica anuală a deficitului de cont curent și-a accentuat trendul ascendent în prima lună a anului curent, evoluție îngrijorătoare din perspectiva sustenabilității creșterii economice și a macrostabilității,” se menționează în documentul BNR.

Incertitudini majore și riscuri crescute provin și din mediul extern, membrii Consiliului evocând încetinirea economiei europene și recentele revizuiri în sens descendent ale prognozelor privind creșterea economică în UE și pe plan global, implicit a previziunilor privind inflația în zona euro, precum și incertitudinile sporite legate de impactul Brexit și de conflictele comerciale. Deosebit de relevante au fost considerate recenta schimbare de perspectivă a conduitei politicii monetare a BCE și atitudinea probabilă a băncilor centrale din regiune.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele