Doar 0,51% din PIB pentru cercetare-dezvoltare în 2018

10
3 minute de lectură

În anul 2018, au fost cheltuite 4769,3 milioane lei pentru cele patru sectoare de performanţă ale activității de cercetare-dezvoltare, din care 4328,7 milioane lei cheltuieli curente (90,8%) şi 440,6 milioane lei cheltuieli de capital (respectiv 9,2%.), conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,51% din PIB, din care: 0,30% pentru sectorul privat și 0,21% pentru sectorul public.

Cheltuielile cu cercetarea aplicativă au reprezentat 64,7% din cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, înregistrând o creştere de 2,7 puncte procentuale, comparativ cu cheltuielile din anul 2017.

Cheltuielile cu cercetarea fundamentală au avut același nivel ca pondere în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu anul 2017, respectiv 19,3%, în timp ce cheltuielile cu dezvoltarea experimentală au scăzut cu 2,7 puncte procentuale (de la 18,7% la 16,0%).

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, în anul 2018, sursele furnizate de întreprinderi au avut cea mai ridicată pondere, respectiv 55,0%, urmate de fondurile publice, respectiv 33,3%. În cadrul sectoarelor de performanţă, cele mai mari sume din fondurile publice au fost primite de către unităţile din sectorul guvernamental (75,8%), urmate de unitîţile din sectorul învăţământ superior (71,6%).

Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul guvernamental (41,1%), sectorul mediului de afaceri (39,2%) şi sectorul învăţământ superior (19,5%).

Salariaţii din activitatea de cercetare – dezvoltare

La 31 decembrie 2018, în activitatea de cercetare-dezvoltare lucrau 44.733 persoane, din care 20.172 erau femei, (45,1%). După nivelul de pregătire profesională, 85,4% din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârşitul anului 2018, aveau studii superioare (38.182 salariați), iar 14,6% aveau alt nivel de pregătire, exclusiv studii superioare (6.551 salariați). În anul 2018, în activitatea de cercetare-dezvoltare erau implicate 18.599 persoane cu studii doctorale şi postdoctorale, din care 9.122 femei.

În funcție de orele efectiv lucrate, 71,4% dintre salariaţii care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare în anul 2018, au lucrat normă întreagă de timp.

Pe categorii de ocupaţii, în anul 2018, ponderea cea mai mare a salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători 61,4% din total, respectiv 27.471 salariaţi, în creștere cu 104 salariaţi, comparativ cu anul 2017, restul fiind tehnicieni și alte categorii de salariați.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele