Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor este de fapt un indice la depozite

Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va fi publicat pe data de 2 mai, la ora 11.00, se calculează ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice la depozite ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2018.

137
3 minute de lectură

Începând cu data de 2 mai a.c. o mare parte a creditelor acodate de băncile de pe piața românească se vor raporta la un nou indice de referință, calculat și publicat de Banca Națională a României conform unei metodologii de calcul prezentate în ”Regulile privind calcularea și publicarea indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial” (denumit indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor – IRCC). Regulile respective s-au publicat pe website-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză care, în documentul menționat este numită administrator/furnizor ai acestor noi indici. În fapt, ”agentul de calcul” (terminologie folosită în document) este Banca Națională a României, instituție care are și obligația publicării acestui indice

Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va fi publicat pe data de 2 mai, se calculează ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice la depozite ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2018. După această dată, BNR va publica indicele zilnic și, la sfârșitul fiecărui trimestru, valoarea actualizată a indicelui de referință pentru creditele consumatorilor, în secțiunea Info Financiar de pe propriul website.

Rata de dobândă zilnică la depozite a tranzacțiilor interbancare reprezintă media ponderată a ratelor de dobândă la depozite cu volumele tranzacţiilor de pe piaţa monetară interbancară (indicele zilnic). Presupunând că ȋn cursul unei zile au avut loc două tranzacții, de 10 şi 20 de milioane de lei, la dobânzile de 2% şi respectiv 2.5%, indicele zilnic corespunzător va fi 2,33% = (10.000.000×2%+20.000.000×2,5%)/(10.000.000+20.000.000). Dacă am fi avut însă 3 tranzacții de 10, 20 și 50 milioane de lei la dobânzi de 2%, respectiv 2,5% și 2,75% formula de calcul ar fi (10.000.000×0,02+20.000.000×0,025+50.000.000×0,0275)/(10.000.000+20.000.000+50.000.000) = 2,59%. În situația în care în cursul unei zile lucrătoare băncile nu efectuează tranzacții pe piața monetară interbancară, indicele zilnic nu va fi calculat pentru ziua respectivă, publicându-se în acest sens un mesaj pe websiteul Agentului de calcul, iar pentru indicele de referință trimestrial se vor lua în calcul numai indicii zilnici calculați pentru zilele lucrătoare în care au avut loc tranzacții.

Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va fi publicat pe data de 2 mai, se calculează ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare. Presupunând că trimestrul are şaizeci de zile lucrătoare, iar indicele zilnic a fost ȋn cincizeci şi șase de zile 2.33% şi ȋn patru zile 2.59%, indicele trimestrial va fi, (56*2,33%+4*2,59%)/60 = 2,35% (nerotunjit 2,347%).

Deosebirea fundamentală a indicelui IRCC, de indicele ROBOR este aceea că noul indice este unul calculat pe baza dobânzilor la depozitele tranzacționate pe piața interbancară și nu unul la creditele tranzacționate pe piața interbancară, așa cu era ROBOR (rata dobânzii la depozitele plasate). Altfel spus, modul de calcul al noului indice se aseamănă mai degrabă cu indicele ROBID (rata dobânzii la depozitele atrase), calculat până acum de Banca Națională.

Alegerea acestui mod de calcul se dorește probabil a avea și o influență psihologică asupra actorilor din piața interbancară, dar și asupra consumatorilor, pentru că, o bancă, atunci când va afișa o dobândă la un credit acordat unui consumator va trebui să indice o marjă mai mare decât în prezent, având în vedere că referința nu mai este una la ”creditele” (depozitele plasate) din piață, ci una la ”depozitele” (depozitele atrase) din piață. Diferența între ROBID și ROBOR nu era însă una foarte mare, ea cifrându-se la aproximativ 0,3-0,5 procente.

Noul indice de referință a fost reglementat de OUG nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative (OUG 114/2018) .

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele