Isărescu: Trecerea la euro este o chestiune de „când”, nu una de „dacă”

Guvernatorul Băncii Naționale a României sublinia și faptul că nu ar trebui ignorată problematica disparităților regionale, reliefând faptul că decalajele dintre zonele de dezvoltare ale României au rămas importante sau chiar s-au adâncit în timp.

138
2 minute de lectură

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, amintea în cadrul unui discurs susținut la Academia Română cu prilejul lansării Raportului de fundamentare a Planului național de adoptare a euro că trecerea la euro este o chestiune de „când”, nu una de „dacă”, angajamentul României de a intra în zona euro fiind indiscutabil, întrucât constituie o obligație asumată prin Tratatul de Aderare la UE. ”Dincolo însă de constrângerea formală, angajamentul adoptării monedei unice reflectă și atașamentul puternic al României față de proiectul european. Altfel spus, asumarea pe deplin a destinului european al României presupune și intrarea în zona euro,” preciza acesta.

Guvernatorul BNR remarca și faptul că, până în prezent, au intrat în zona euro mai degrabă țările cu economii de dimensiuni reduse (Slovenia, Slovacia, Ţările Baltice), în timp ce economiile mai mari – precum Ungaria, Cehia sau Polonia – tind să trateze acest proces cu prudență sporită, ba chiar și cu o anumită reticență în planul, de pildă, al stabilirii nivelului optim de convergență reală la momentul adoptării euro.

”Menționez că nu la Bulgaria trebuie să ne raportăm în acest context, căci pentru țara vecină adoptarea euro constituie un exit firesc din aranjamentul de consiliu monetar pe care îl practică în prezent. Relevante sunt Ungaria, Cehia sau Polonia, care acordă o atenție sporită problemelor de natură structurală importante pentru derularea procesului de convergență. Problemele cu care s-au confruntat în interiorul zonei euro țări precum Grecia sau Italia sunt de natură a justifica o abordare atentă și comprehensivă a procesului de trecere la euro,” explica Isărescu.

Acesta mai arăta și faptul că nu ar trebui să ignorăm nici problematica disparităților regionale. ”În timp ce convergența reală a ţării noastre a avansat substanțial ca medie naţională, aşa cum am arătat, decalajele dintre zonele sale de dezvoltare au rămas importante sau chiar s-au adâncit în timp. S-a întâmplat astfel ca urmare a ritmurilor diferite de convergență reală, care au condus la apariția unor poli de competitivitate regională odată cu cronicizarea unor zone de sărăcie. O adoptare cu succes a monedei euro reclamă acțiuni concrete și eficiente în sensul ameliorării acestei situații,” preciza guvernatorul BNR.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele