Mai multă transparență pe piața asigurărilor

25
5 minute de lectură

Unele dintre controalele tematice viitoare ce vor fi realizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vor viza modul în care asigurătorii și intermediarii de asigurări au în vedere satisfacția clienților.

De la sfârșitul anului trecut, piața asigurărilor s-a schimbat fundamental, odată cu împlinirea termenului de 24 de luni (prelungit cu încă aproape 8 luni), în care prevederile Directivei (EU) 2016/97 (intrată în vigoare în data de 22 februarie 2016) a Parlamentului European și a Consiliului European din 20 ianuarie 2016, privind distribuția de asigurări (IDD), trebuiau transpuse în legislația națională, fapt realizat prin Legea nr. 236/2018 din 05 octombrie 2018. Directiva și, respectiv, legea națională aferentă completează prevederile europene privind vânzarea produselor de investiții și pe cele privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări, schimbând însă, în mod radical, la nivel de principii, regulile de pe piața vânzării de asigurăti sau produse financiare care au la bază asigurări.

Elementul fundamental care s-a modificat este legat de noua perspectivă, în care „interesul clientului primează”, comparativ cu interesul de a obține profit al asigurătorului. Spre exemplu, unui broker de asigurări îi este interzis să prezinte unui client un produs la care brokerul obține un comision mai mare sau asigurătorul un profit mai bun, în detrimentul altui produs care, în schimb, răspunde mai bine nevoii clientului respectiv.

„Distribuitorilor de asigurări le este interzis să fie remuneraţi, să îşi remunereze personalul şi să îi evalueze performanţele într-un mod incompatibil cu obligaţia de a acţiona în conformitate cu cele mai bune interese ale clienţilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Distribuitorilor de asigurări le este interzisă adoptarea măsurilor care, prin intermediul remunerării, al obiectivelor de vânzări sau prin alte mijloace, constituie un stimulent pentru sine sau pentru personalul acestora, prin care să recomande clienţilor un anumit produs, dacă ar putea oferi un alt produs de asigurare care ar răspunde mai bine nevoilor clienţilor respectivi”, spune legea.

De altfel, surse din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) spuneau că unul dintre controalele tematice viitoare va viza tocmai modul în care asigurătorii și intermediarii de asigurări au în vedere, în acest context, satisfacția clienților.

Totodată, partea de consiliere a clienților capătă, prin aceste modificări legislative, o mult mai mare importanță decât până acum.

„Înainte de încheierea contractelor de asigurare, distribuitorii de asigurări evaluează cerinţele şi necesităţile clienţilor, pe baza informaţiilor obţinute de la aceştia, astfel încât contractele propuse să fie în concordanţă cu acestea”, se precizează în Lege. Totodată, distribuitorii de asigurări trebuie să furnizeze clienţilor informaţii obiective privind produsul de asigurare propus, „într-o formă uşor de înţeles, pentru a permite acestora să ia o decizie în cunoştinţă de cauză”. Recomandările trebuie să fie personalizate pentru clienţi și motivate, aducându-se argumente legate de adecvarea unui anumit produs la cerinţele şi nevoile clienţilor. „Consultanţa se oferă după analizarea unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piaţă, astfel încât recomandarea personalizată să fie efectuată pe baza unor criterii profesionale şi contractul de asigurare să răspundă cel mai bine necesităților clientului”, prevede noua lege. Informaţiile respective se transmit utilizând un document de informare standardizat privind produsul de asigurare, potrivit prevederilor legale, denumit PID („document de informare privind produsul de asigurare”), în cazul în care produsul respectiv face parte din clasele de asigurări generale prevăzute. PID se transmite pe hârtie sau pe un alt suport durabil și include o declaraţie potrivit căreia informaţiile precontractuale şi contractuale complete sunt furnizate în alte documente.

Legea prevede și că, înainte de încheierea unui contract de asigurare, „asigurătorii informează în timp util clienţii asupra naturii remuneraţiei primite de angajaţii acestora în legătură cu contractul de asigurare”. Pentru fiecare dintre plăţile efectuate de clienţi în temeiul contractului de asigurare după încheierea acestuia, altele decât cele aferente primelor şi plăţilor programate, asigurătorii şi intermediarii de asigurări prezintă informaţiile respective. În cazul în care onorariile sunt plătite direct de către clienţi, intermediarii de asigurări informează clienţii cu privire la cuantumul acestora sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu privire la metoda de calculare a onorariilor.

Înaintea încheierii unui contract de asigurare, asigurătorii şi/sau intermediarii de asigurări trebuie să prezinte clienţilor în timp util următoarele informaţii:

1. În cazul asigurătorilor şi intermediarilor:

a) identitatea şi adresa acestora;

b) calitatea de intermediar sau de asigurător deţinută, după caz

c) dacă oferă consultanţă cu privire la produsele de asigurare comercializate

d) procedurile şi informaţiile privind procedurile extrajudiciare de reclamaţie şi de atac

2. În cazul intermediarilor:

a) registrul în care sunt înscrişi şi modalităţile prin care se poate verifica acest lucru

b) dacă aceştia reprezintă clientul sau acţionează pentru şi în numele asigurătorului

Gabriel Nițulescu
Gabriel Nițulescu este jurnalist, comentator, analist economic și autor de cărți economice, cu articole publicate în presa economică românească. A fost jurnalist la Curentul, Ziarul Financiar, Capital, Banii Noștri, Ghidul de Bani și Financial Director Romania. A fost editor coordonator al săptămânalului Banii Noștri și redactor-șef al revistei lunare Financial Director România.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele