Ministerul Economiei cere Nuclearelectrica 35% din sumele repartizate la alte rezerve

35
1 minut de lectură

Nuclearelectrica a primit o solicitare din partea acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru virarea, sub formă de dividend sau vărsăminte la bugetul de stat, a 35% din sumele repartizate la alte rezerve, informează compania.

Solicitarea privește distribuirea și virarea, sub formă de dividend sau vărsăminte la bugetul de stat, a 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. I alin. (I) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile naționale, companiile naționale și societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, și completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor stabilită pentru data de 20 mai.

Conform bugetului de stat, veniturile din dividendele vărsate de companiile cu capital majoritar de stat sunt în acest an de 6,830 miliarde lei, sub cele 7,118 miliarde lei realizate anul trecut. Legea prevede repartizarea a minimum 90% din profitul net realizat sub formă de vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, sau dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele