Ministerul Sănătății a lansat Planul-cadru pentru controlul hepatitelor virale

34

Planul-cadru național pentru controlul hepatitelor virale urmărește crearea unui cadru de intervenție bazat pe dovezi pentru un răspuns cuprinzător și sistematic al sectorului de sănătate la hepatitele virale, luând în considerare contextul, nevoile și prioritățile naționale.

“Scopul Planului-cadru național este acela de a minimiza amploarea hepatitelor virale ca problemă de sănătate publică, prin reducerea transmiterii virusurilor hepatitice, reducerea morbidității și mortalității prin hepatite virale și complicații ale acestora și prin asigurarea accesului echitabil la servicii cuprinzătoare de prevenire, testare, îngrijire și tratament”, arată Ministerul Sănătății.

Planul stabilește patru direcții strategice pentru planificarea și implementarea intervențiilor de sănătate publică împotriva hepatitelor virale: informare şi comunicare, intervenții cu impact, furnizarea echitabilă a serviciilor și un cadru de furnizare şi bugetare a serviciilor

„România a facut paşi importanţi în lupta cu hepatita C, asigurând acces la terapii inovatoare cu o rată foarte mare de vindecare, însă lupta continuă. De aceea, am considerat extrem de importantă realizarea unei strategii naţionale care să cuprindă totalitatea măsurilor pe care trebuie să le avem în vedere, astfel încât să câştigăm această batalie”, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, la lansarea planului.

Implementarea Planului-cadru național va fi realizată în parteneriat cu principalii actori implicați în prevenirea, supravegherea, controlul și managementul hepatitelor virale – parteneri guvernamentali, societăți medicale profesionale, parteneri din societatea civilă.

De asemenea, autoritățile vor elabora periodic planuri de acțiune și se va dezvolta un mecanism de monitorizare și evaluare.

Implementarea Planului-cadru va fi coordonată din punct de vedere al deciziei strategice de către un comitet de coordonare intersectorial, iar din punct de vedere tehnic de un comitet multidisciplinar format din profesioniști de diferite specialități medicale, juriști și economiști și care va avea rol de analiză, evaluare și planificare.

Planul-cadru național va dispune de un mecanism de monitorizare și evaluare, în baza căruia Comitetul de coordonare va aprecia stadiul implementării și va putea recomanda Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate măsuri de îmbunătățire a controlului acestei boli la nivel populațional.

Point Public Affairs, împreună cu Comisia pentru Sănătate Publică din Senat, Platforma europeană de advocacy “Friends of the Liver” (Bruxelles) APAH-RO şi ELPA au organizat miercuri, la Bucureşti, “RoHepat Summit”, o dezbatere centrată pe problematicile naţionale şi europene ale eliminării hepatitelor virale.

Planul pentru controlul hepatitei în România până în 2030, în acord cu strategia Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a fost lansat în dezbatere în decembrie 2018 de către Ministerul Sănătății și publicat în 2 mai 2019 în Monitorul Oficial.

“Strategia globală a sistemului de sănătate privind hepatitele virale 2016-2021” a fost adoptată de adunarea generală a OMS în 2016 și își propune eliminarea hepatitei virale ca amenințare majoră la adresa sănătății publice până în anul 2030.

Planul menționează că “în România, prevalența hepatitelor este cunoscută fragmentar, dar puținele studii naționale estimează unele dintre cele mai mari prevalențe ale infecției cu virusurile hepatice B și C din Europa”.

Strategia națională de sănătate 2014-2020 a stabilit ca obiectiv strategic „reducerea incidenței bolilor transmisibile prioritare: hepatite B și C și asigurarea accesului pacienților la tratamente antivirale”.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele