IRCC este mai mic cu o treime față de ROBOR

Acesta este în prezent de 2,36%, dar va crește la 2,63% începând cu 1 iulie.

93
3 minute de lectură

Astăzi, 2 mai, Banca Națională a României a publicat pentru prima oară indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC). Acesta este de 2,36% și este cu aproape un punct procentual sub nivelul ROBOR la 3 luni, valabil azi 2 mai (3,32%). Față de ROBOR la 6 luni, diferența este de 1,03 puncte procentuale.

Pentru cei care au credite Prima casă, publicarea IRCC nu are nicio influență asupra ratelor, deoarece la calculul acestora se va aplica în continuare ROBOR-ul ca indice de referință. De asemenea, noul indice nu influențează nici ratele celor care au credite în derulare, deoarece la calculul ratelor acesta este aplicabil doar împrumuturilor pentru consumatori care sunt acordate începând cu data de 2 mai.

Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), publicat astăzi, s-a calculată ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2018. Rata de dobândă zilnică a tranzacțiilor interbancare reprezintă media ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacţiilor de pe piaţa monetară interbancară (indicele zilnic). Acești indici se publică pe website-ul BNR în secțiunea Info financiar. După această dată, BNR va publica indicele zilnic și, la sfârșitul fiecărui trimestru, valoarea actualizată a indicelui de referință pentru creditele consumatorilor.

În funcție de acest indice și de marja de dobândă aplicată, va fi plătită de către bănci și taxa pe active de 0,4% pe an, pentru instituția bancară care deține o cotă de piață mai mare sau egală cu 1% și de 0,2% pe an, pentru instituția bancară care deține o cotă de piață mai mică de 1%. Astfel, taxa pe activele băncilor se va reduce cu 50%, în cazul în care marja de dobândă calculată la nivelul semestrului/anului pentru care se datorează se situează sub nivelul marjei de referință a dobânzii sau în cazul în care diminuarea marjei de dobândă este egală sau mai mare decât ținta de diminuare a marjei de dobândă sau cu până la 50%, în cazul în care diminuarea marjei de dobândă este mai mică decât ținta de diminuare a marjei de dobândă, situație în care procentul de reducere a taxei pe active se calculează proporțional. De asemenea, taxa pe active nu se datorează și nu se declară la nivelul primului semestru dacă banca a îndeplinit 100% ținta de diminuare a marjei de dobândă sau dacă nivelul procentual agregat al creșterii creditării și al diminuării marjei de dobândă este cel puțin 100%.

Pentru anul 2019, pentru fiecare instituție bancară, ținta de creștere a creditării este de + 8,0 la sută, ținta de diminuare a marjei de dobândă este de -8,0 la sută, iar marja de referință a dobânzii este de 4,0 puncte procentuale.

1. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR (ora 11) – % p.a.

Perioada ROBID ROBOR
2 mai.2019 30 apr.2019 2 mai.2019 30 apr.2019
O/N 2,56 2,96 2,86 3,26
T/N 2,58 2,96 2,87 3,26
1W 2,68 3,02 2,98 3,32
1M 2,92 3,05 3,22 3,35
3M 3,00 3,05 3,32 3,37
6M 3,02 3,05 3,39 3,42
9M 3,09 3,12 3,47 3,50
12M 3,13 3,17 3,51 3,55

Ratele dobânzilor pieţei monetare interbancare ROBID (la depozitele atrase)/ROBOR (la depozitele plasate) sunt calculate zilnic, în baza Regulilor privind stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR

2. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019

Perioada Indice (% p.a.)
2018 – T4* 2,36

Indice calculat în baza Regulilor privind calcularea și publicarea indicelui zilnic și al indicelui de referință trimestrial reglementați de OUG 19/2019 publicate pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză

*2018 – Trimestrul 4

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele