Preeminența dreptului UE în contractele de achiziții publice

Avocații casei de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații au obținut la Curtea de Apel București o revizuire a unei hotărâri judecătorești definitive privind achizițiile publice pe motivul încălcării preminenței dreptului UE.

100
1 minut de lectură

Procedura de achiziție din speță a implicat un contract de achiziții de bunuri în sectorul asistenței medicale. Compania revizuentă – un furnizor mondial de infrastructură medicală – a contestat o hotărâre definitivă în temeiul căreia contractul a fost atribuit unei alte companii.

În această privință, revizuenta a invocat, pe de o parte, încălcarea principiului UE al securității juridice, astfel cum a fost dezvoltat în jurisprudența CEJ în aplicarea Directivei 89/665/CEE, și, pe de altă parte, încălcarea principiului principiilor fundamentale ale UE ale egalității de tratament, nediscriminării și transparenței, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2004/18/CE și reluate ulterior în Directiva 2014/24/UE.

Prin hotărîrea civilă nr. 37/2019, Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București a aprobat cererea de revizuire depusă și a anulat hotărârea atacată pe fond, confirmând Hotărârea Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) de admitere a pretențiilor societății revizuente.

“Considerăm că o astfel de hotărâre ar trebui făcută cunoscută nu numai pentru că este rară, ci și pentru că este o expresie îndrăzneață a aplicabilității directe a dreptului UE în materie de achiziții publice”, a declarat Dan Cristea, Managing Associate la Țuca Zbârcea & Asociații, care a condus echipa de avocați care au lucrat la apărările și susținerile din acest litigiu.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele