Primul pas pentru relansarea pieței derivatelor

38
3 minute de lectură
- Ceremonia de deschidere a şedinţei Bursei de Valori Bucureşti care marchează prima zi de tranzacţionare a acţiunilor Purcari

Bursa de Valori București (BVB) a înființat împreună cu alți opt acționari compania pe structura căreia va funcționa contrapartea centrală locală, informează un comunicat de presă al instituției. Entitatea juridică poartă numele de CCP.RO Bucharest S.A. și a fost înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului în data de 4 noiembrie 2019, după ce acționarii acestei noi entități au aprobat participarea la capitalul social al acesteia, în sumă totală de 79,8 milioane lei (16,8 milioane euro).

BVB este acționar majoritar în noua companie, în urma unei contribuții de 47,5 milioane lei (10 milioane euro), reprezentând 59,52% din capitalul social al CCP.RO Bucharest (CCP.RO). Aceasta reprezintă cea mai mare investiție realizată de BVB în cadrul unui singur proiect, care își propune să contribuie la creșterea lichidității pieței de capital locale. Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM” S.A. (OPCOM) deține 19,06% din capitalul social al CCP.RO. Alți acționari în cadrul CCP.RO sunt: Enel România S.A., Banca Transilvania S.A, Tinmar Energy S.A., Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A., Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. și SSIF BRK Financial Group S.A., fiecare având dețineri individuale sub 10%.

„Faptul că am reușit să realizăm cu succes prima etapă majoră în construirea unei contrapărți centrale locale printr-o investiție semnificativă este o dovadă excelentă de cooperare și de interes în dezvoltarea sustenabilă și semnificativă a pieței de capital și de energie. Ne bucurăm că putem să plecăm la drum cu parteneri puternici din domeniul financiar și cel energetic într-un proiect fără precedent pentru România. CCP.RO va stimula creșterea lichidității piețelor deservite, iar existența acestei instituții reprezintă condiția minimă necesară pentru a asigura o evoluție sănătoasă a acestora,” a declarat Adrian Tănase, Directorul General al BVB și Președintele CA al CCP.RO Bucharest.

CCP.RO va găzdui infrastructura care va permite relansarea și dezvoltarea pieței derivatelor în România și va asigura mecanisme noi pentru diminuarea și transferul riscurilor la nivelul piețelor deservite, și anume piețele operate de BVB, respectiv de OPCOM, contribuind la creșterea încrederii și activității pe aceste piețe. CCP se va interpune între părțile tranzacției devenind contraparte pentru fiecare cumpărător, respectiv vânzător, și va garanta finalizarea decontării tranzacţiei prin aplicarea de mecanisme specifice pentru administrarea riscului.

Pentru investitorii sau participanții care activează pe piața de capital locală, existența CCP va permite introducerea și dezvoltarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate (cu activ suport acțiuni, mărfuri, obligațiuni, indici, curs de schimb, etc.).

Următoarele etape majore în activitatea noii companii sunt pregătirea documentației pentru autorizarea CCP.RO în calitate de contraparte centrală și obținerea autorizației de funcționare în acest scop din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

BVB și-a propus ca primele operațiuni realizate prin intermediul CCP.RO să aibă loc în 16 luni de la înființarea noii companii.

[adrotate group="1"]

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele