Protecția naturii: Comisia solicită României, Poloniei și Portugaliei să finalizeze rețeaua Natura 2000

1 minut de lectură

România, Polonia și Portugalia nu asigură protecția adecvată a habitatelor și speciilor de interes la nivelul UE prin desemnarea de arii naturale protejate, arată un aviz motivat al Comisiei Europene, emis astăzi.

În temeiul legislației UE privind natura (Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind habitatele și Directiva 2009/147/CE privind păsările), statele membre au convenit să dezvolte o rețea europeană Natura 2000 coerentă, propunând Comisiei situri adecvate de importanță comunitară.

România, Polonia și Portugalia nu au propus toate siturile pe care ar fi trebuit să le propună, iar cele pe care le-au propus nu acoperă în mod adecvat diversele specii și tipuri de habitate care necesită protecție.

Statele membre vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Gabriel Nițulescu
Gabriel Nițulescu este jurnalist, comentator, analist economic și autor de cărți economice, cu articole publicate în presa economică românească. A fost jurnalist la Curentul, Ziarul Financiar, Capital, Banii Noștri, Ghidul de Bani și Financial Director Romania. A fost editor coordonator al săptămânalului Banii Noștri și redactor-șef al revistei lunare Financial Director România.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele