Redresare a cererii externe de produse românești în ultimul trimestru din 2019

15
2 minute de lectură

Trimestrul IV 2019 a consemnat o anumită redresare în cazul cererii externe, contribuția negativă a exportului net la variația anuală a PIB atenuându-se până la -1,3 puncte procentuale, conform datelor publicate în ultimul Buletin lunar al BNR (ianuarie 2020).

Rezultatul a fost însă atribuit, în bună măsură, unor influențe conjuncturale,
sectorul industrial românesc continuând să resimtă efectul trenării activității zonei euro, pe fondul prelungirii tensiunilor pe plan internațional. Astfel, avansul cu 2,9% al exporturilor de bunuri (după cvasistagnarea din primele trei trimestre) s-a datorat, în principal, livrărilor de materii prime agricole și revigorării din luna decembrie a vânzărilor de autovehicule. Această
din urmă evoluție a fost posibil asociată devansării achizițiilor în UE, indusă de unele modificări legislative în domeniul asigurărilor, în vigoare din 1 ianuarie 2020.


Redresarea livrărilor de autovehicule a compensat astfel, doar la nivelul lunii decembrie, restrângerea prelungită a exporturilor de componente (atât pe piețele europene, în principal pe seama declinului sectorului auto german, cât și pe relația extra-UE).

Nivelul înalt al absorbției interne a alimentat și în trimestrul IV 2019 o dinamică alertă a importurilor de bunuri și servicii (6,1% în termeni anuali), astfel încât balanța comercială a continuat să se deterioreze și în anul 2019, având drept principal canal de erodare importurile de bunuri de consum.

Contextul advers recent instalat se va repercuta și asupra schimburilor externe de bunuri și servicii, restrângerea activității unor importanți parteneri comerciali și restricțiile impuse de unele state europene asupra circulației mărfurilor și persoanelor afectând direct activitatea sectorului prelucrător local, dar și încasările din servicii de transport internațional.

Pe partea importurilor, evoluția va fi corelată cu parcursul cererii de consum și de investiții, achiziții in creștere fiind posibile în cazul echipamentelor medicale și al produselor farmaceutice.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele