Roșiile, subvenționate și în 2020

723
7 minute de lectură

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a hotărât să deruleze programul „Tomata”, prin care sunt susținuți cultivatorii de tomate în spații protejate și în 2020, după ce a constatat că, în anii 2017 și 2018, producția de tomate a crescut cu 41% față de anul 2016, iar importurile au scăzut. Astfel, anul viitor, cultivatorii de tomate, care îndeplinesc anumite condiții, vor primi de la stat suma de 3.000 de euro/an.

Foto: Getty Images / Guliver

În același timp, Ministerul Agriculturii susține că au scăzut importurile de tomate în anotimpul rece, respectiv în lunile decembrie și ianuarie – aprilie, de când a început programul, însă, în continuare, este nevoie de o cantitate sporită de tomate proaspete pe piață, în lunile critice: ianuarie, februarie, martie, aprilie și decembrie. Datele oficiale ale MADR arată că românii sunt mari consumatori de tomate. La nivelul României, consumul de legume mediu anual pe locuitor se situează în jurul valorii de 158,5 kg, din care tomate  ̶  38,4 kg, ceea ce reprezintă 24,22 % din consumul total de legume. O comparație cu consumul de tomate din țările UE arată că românii consumă o cantitate cel puțin dublă de tomate pe an. Prin urmare, MADR extinde programul „Tomata” și în 2020. Suma pe care fiecare cultivator care îndeplinește condițiile urmează să o primească este de 3 000 de euro pe an, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de maximum 284 974 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 60 000 mii euro. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dispune măsurile necesare în vederea implementării ajutorului de minimis cu încadrare în prevederile bugetare aprobate pe anul 2020 în bugetul ministerului. Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt:producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil până la data plății ajutorului de stat, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale și producătorii agricoli persoane juridice.

Foto: pixabay

Minimum 2 kg de tomate pe metru pătrat

O suprafață de teren cultivată cu tomate în spații protejate poate face obiectul schemei de ajutor de minimis o singură dată pe an. Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de tomate, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1 000 mp,să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp,să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind valorificarea producției.

Prin proiectul de act normativ, se prevede interdicția acordării ajutorului de minimis solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei suprafețe cu spații protejate existentă la data intrării în vigoare a actului normativ, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20 000 de euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente. Pentru a obține ajutorul de minimis, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de
27 decembrie 2020, inclusiv. În cazul nerespectării prevederilor legale, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia. În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor. În luna august a acestui an, Comisia Europeană a transmis autorităților din România că ar trebui să efectueze controale administrative la toți producătorii de roșii care beneficiază de sprijin cuplat pentru producția destinată procesării. Mesajul venea în contextul în care, în urma unei investigații jurnalistice, a fost semnalat un caz de fraudă legat de subvențiile pentru culturile de roșii din sudul României, în care au fost implicate cinci firme deținute de mai mulți cetățeni italieni. „În cadrul gestiunii partajate a Fondului european de garantare agricolă (FEGA), autoritățile naționale trebuie să instituie un sistem de administrare și control pentru a se asigura că plățile aferente politicii agricole comune (PAC), inclusiv sprijinul cuplat facultativ, sunt acordate corect. Prin urmare, autoritățile române ar trebui să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate pentru măsura de sprijin cuplat facultativ în cauză, prin controale administrative ale tuturor beneficiarilor și prin controale la fața locului, bazate pe un eșantion de control”, a transmis Comisia Europeană.

CE anticipa scăderi la tomate

Pentru comercializarea în comun a producției de tomate realizate, precum și pentru asigurarea unui venit constant, în perioada 2017-2018, au fost constituite 36 de cooperative pentru sectorul legumicol în județele Olt, Galați, Giurgiu, Dolj, Constanța, Ialomița, Teleorman, Bacău, Bihor, Cluj, Covasna, Mureș, Neamț, Suceava, Vrancea și Ilfov. De asemenea, au fost recunoscute de MADR patru grupuri de producători în județele Bihor, Hunedoara, Ilfov și Giurgiu. Județele unde s-au înregistrat cei mai mulți beneficiari sunt: Olt, Galați, Giurgiu, Dolj, Buzău, Teleorman și Ilfov, corespunzătoare regiunilor Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est. La începutul anului 2019, Comisia Europeană se aștepta la o scădere a producției de roșii în UE, de la un volum atins, în 2018, de 6,9 milioane de tone, până la 6,7 milioane de tone, în 2030, potrivit „Raportului cu privire la perspectivele agricole ale UE 2018-2030”. De asemenea, consumul pe cap de locuitor se va micșora de la 14,5 la 13,6 kg de roșii proaspete pe an. Comisia anticipează o reducere a producției, în ciuda creșterii randamentelor, din cauza folosirii luminii artificiale în sere, dar și a extinderii campaniei de producție. ■

[adrotate group="1"]

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele