Stop la practica umflării prețurilor reparațiilor de către service-uri

50
7 minute de lectură

Vor fi introduse prețuri de referință, astfel încât valoarea reparației ce va fi despăgubită de asigurator să nu poată depăși anumite limite. Aceste prețuri de referință vor viza atât valoarea pieselor de schimb înlocuite, cât și valoarea manoperei service-urilor.

Foto: pixabay

După o perioadă ce ar putea fi asemănată din punctul de vedere al comportamentului de afaceri cu cea caracteristică „Vestului sălbatic”, în ceea ce privește relația dintre companiile de asigurări și service-urile auto, pare că legiuitorul vrea să pună ordine în domeniu. Cel puțin așa ne indică modificările pe care un proiect de act normativ vrea să-l aducă Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Prin respectivul proiect, inițiatorul modificării legii dorește să elimine situația nedorită în care service-urile pot să „umfle” facturile la reparațiile realizate în baza polițelor RCA, așa cum au semnalat în repetate rânduri reprezentanții companiilor de asigurări.

Deși, în mod direct, practica umflării facturilor pare a afecta doar firmele de asigurări, ca plătitori ai facturilor prezentate de service-uri, în mod indirect, cel care plătește „factura finală” este tot consumatorul (asiguratul). Acest lucru se întâmplă deoarece firma de asigurări va trebui să mărească prețul asigurării RCA, pentru a-și acoperi astfel de costuri (chiar dacă mărirea de preț a poliței este necesar a fi aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară). 

Această anomalie a pieței asigurărilor a fost de altfel semnalată mai demult de revista noastră și a fost tratată pe larg în numărul anterior (nr. 71) al Reporter Global.

Prețuri de referință la manoperă și piese

Prin noul proiect de act normativ, vor fi introduse prețuri de referință astfel încât valoarea reparației ce va fi despăgubită de asigurător să nu poată depăși anumite limite. Aceste prețuri de referință vor viza atât valoarea pieselor de schimb înlocuite, cât și valoarea manoperei service-urilor.

Astfel, în cazul pieselor de schimb, valoarea de referință va avea în vedere „prețurile comunicate periodic de producătorii și importatorii oficiali” de vehicule și piese de schimb ce activează în România.

În ceea ce privește valoarea manoperei, se va avea în vedere la stabilirea valorilor de referință ora de manoperă practicată în relație cu alte persoane, inclusiv luând în considerare orice discounturi aplicate.

„La efectuarea reparației, unitatea reparatoare auto își poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișată, fără a depăși prețurile de referință pe piață la data producerii riscului asigurat. Prețurile pentru referință pe piață vor fi stabilite și publicate anual de ASF împreună cu Institutul Național de Statistică. Primele prețuri de referință vor fi stabilite și publicate de ASF, împreună cu Institutul Național de Statistică, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Valoarea orei de manoperă practicată de unitatea reparatoare auto în relația cu asigurătorul RCA nu va depăși valoarea orei de manoperă practicată în relație cu alte persoane, inclusiv luând în considerare orice discounturi aplicate. Orice diferențe peste valoarea despăgubirii stabilită nu vor fi suportate de asigurătorul RCA”, se arată în proiectul de act normativ.

Foto: pixabay

Atenție la valoarea maximă despăgubită

De asemenea, noul act normativ prevede că, în cazul vehiculelor avariate, asigurătorul este obligat să comunice valoarea maximă de despăgubire, la cererea păgubitului sau a mandatarului acestuia, în termen de 7 zile calendaristice.

Prin urmare, de acum încolo, cel care își va repara autovehiculul avariat și va fi despăgubit prin polița RCA va trebui să fie atent atât la prețul service-ului (pentru repararea mașinii), cât și la valoarea maximă de despăgubire, pentru a nu ajunge în situația de a plăti din buzunar diferența dintre cele două valori. În mod evident măsura era necesară, deoarece abuzurile unor service-uri cu privire la umflarea prețurilor unor reparații erau din ce în ce mai numeroase. Cum însă proiectul de lege nu cuprinde și sancțiuni pentru service-urile „vinovate” de astfel de practici comerciale, este cât se poate de clar că sancțiunea va trebui să vină de la consumator, care va trebui să fie mai atent la alegerea service-urilor.

Serviciile conexe vor intra în prețul poliței RCA

Proiectul de act normativ mai prevede că, în cazul vehiculelor avariate, asigurătorul evaluează dauna totală economică printr-un sistem de evaluare specializat sau prin documente emise în condițiile legii, pentru a-i determina vehiculului valoarea de piață din momentul premergător evenimentului. Potrivit documentului, păgubitul poate opta pentru reparare până la valoarea de piață a vehiculului, calculată în urma evaluării, sau pentru soluționarea cazului ca daună totală prin plata diferenței dintre valoarea de piață a vehiculului și valoarea epavei.

„Valoarea despăgubirii pentru efectuarea reparației se stabilește de către asigurătorul RCA folosind sisteme de evaluare specializate. În cazul în care valoarea despăgubirii nu se poate stabili prin sisteme de evaluare specializate, valoarea acesteia se stabilește pe baza documentelor de reparație emise în condițiile legii de unitatea reparatoare”, se mai arată în propunerea legislativă.

Noul proiect de act normativ prevede și modalitatea prin care un asigurător poate introduce în costul poliței RCA și prețul unor servicii, precum darea unei mașini la schimb, pe perioada în care mașina avariată asigurată este în service. „În cazul în care persoana prejudiciată solicită înlocuirea temporară a vehiculului avariat, are obligația de a se adresa direct asigurătorului RCA, urmând ca acesta să-i pună la dispoziție, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data solicitării, un vehicul de o clasă similară ori superioară. În cazul în care asigurătorul RCA nu-și respectă obligația privind termenul de o zi lucrătoare, persoana prejudiciată poate contracta un vehicul de o clasă similară ori inferioară, de la orice entitate autorizată. În cazul în care persoana prejudiciată nu solicită direct asigurătorului RCA un vehicul pentru înlocuirea temporară a vehiculului avariat, despăgubirea RCA nu va depăși costul contractat de asigurătorul RCA pentru un vehicul similar, de la o entitate autorizată”, potrivit proiectului de act normativ.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele