Un plasament rentabil, dar ignorat de mulți investitori români

654
8 minute de lectură

În ciuda unei oferte abundente, dar discrete, de opțiuni de plasament în fonduri mutuale sau în mari fonduri de investiții, investitorii români plasează relativ puțini bani în acest univers financiar.

Unul dintre motive poate fi colapsul zgomotos al FNI, în urmă cu aproape 20 de ani, care a păgubit peste 300.000 de investitori, un deserviciu uriaș adus imaginii industriei fondurilor mutuale. Până la urmă încrederea este elementul esențial care motivează plasarea banilor în industria financiară. O altă explicație a interesului scăzut pentru plasarea banilor în custodia investitorilor profesioniști este și discreția afacerii: spre deosebire de bănci, care-și promovează produsele pe canale media, fondurile mutuale și cele de investiții rămân un secret bine păstrat, accesibil unor inițiați, de nulte ori investitori instituționali, de tipul companiilor care gestionează fonduri de pensii, de pildă.

Totuși, aceste plasamente în fondurile muluale au randamente impresionante în timp. Trebuie spus că plasarea banilor în fonduri mutuale este un exercițiu de răbdare, nu un traseu speculativ, în stare să asigure câștiguri rapide sau pierderi masive. În utlimii trei ani cele mai performante cinci fonduri au avut randamente cuprinse între 46,7% și 55%, comparând rezultatele lunii aprilie față de luna similară  din  2016, rezultat cu mult peste câștigurile oferite de depozitele bancare sau de titlurile de stat

Activele nete ale celor 202 fonduri deschise și închise (cu patru mai puține comparativ cu luna decembrie a anului trecut) au înregistrat în luna aprilie (ultima pentru care există date) o creștere de 2,2% de la începutul anului, până la nivelul de 42,8 miliarde lei (9 miliarde euro), o arată datele comunicate de Asociația Administratorilor de Fonduri (A.A.F.). Intrările nete ale lunii aprilie au totalizat 153,1 milioane lei (32,2 milioane euro), aprilie fiind prima lună din 2019 când fondurile de investiții de pe piața românească de capital înregistrează intrări nete. În lunile anterioare ale acestui an – martie, februarie și ianuarie 2019 –  activele nete ale fondurilor deschise și închise, locale și străine de investiții înregistraseră ieșiri nete de 24,6 milioane lei (5,2 milioane euro), 207 milioane lei (43,7 milioane euro) și respectiv de 381 milioane lei (81,1 milioane euro. Activele nete ale celor 206 fonduri deschise și închise, locale și străine, scăzuseră în luna decembrie cu 2,5%, până la nivelul de 41,9 miliarde lei (9 miliarde euro), înregistrând o scădere de 8,3% în 2018. Numărul investitorilor în fondurile de investiții a scăzut însă cu 8,5% în ultimul an (2018 vs. 2017). Reprezentanții AAF explică scăderea numărului de investitori în fondurile de investiții prin faptul că, de multe ori ”clienții se uită la randamente și compară trecutul cu viitorul, astfel că, văzând creșterea dobânzilor, ei au preferat să se mute din fonduri în depozite”. Această percepție a avantajat însă piața fondurilor de investiții, în urmă cu câțiva ani, atunci când dobânzile scădeau, iar clienții au preferat să intre în fonduri de investiții, în special cu venit fix.

Fondurile locale au atras investitorii

Cele mai performante 5 fonduri deschise locale în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 3,7% si 10,1%. Pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante cinci fonduri au avut randamente cuprinse între 46,7% și 55%, obținute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (față de luna aprilie 2016), rezultat cu mult peste randamentele oferite de depozitele bancare sau de titlurile de stat. Activele nete ale celor 80 de fonduri deschise locale au crescut în luna aprilie cu 1,2%, până la 21,8 miliarde lei (4,6 miliarde euro), în vreme ce creșterea în anul curent a ajuns la 1%.

Fondurile deschise locale au beneficiat în luna aprilie de intrări nete de 166 milioane lei (34,8 milioane lei), ceea ce arată o creștere a interesului investitorilor în astfel de plasamente, fiind vizate fondurile de obligațiuni și instrumente cu venit fix (147,9 milioane lei), cele reunite sub categoria “alte fonduri” (50 milioane lei), în vreme ce fondurile diversificate (-0,1 milioane lei), cele cu capital garantat (-3,9 millei ), cele de acțiuni (-11,6 milioane lei) și cele de randament absolut (-16,5 milioane lei) au înregistrat ieșiri nete.

Mai puțin interes pentru fondurile străine distribuite în România

Activele nete exprimate în lei ale celor 92 de fonduri deschise străine distribuite în România au scăzut în luna aprilie cu 0,2% comparativ cu luna precedenta, până la 0,77 miliarde lei (0,16 miliarde euro). Fondurile deschise străine distribuite în România, având o pondere de 3,4% în totalul activelor fondurilor deschise de investiții, au înregistrat în luna aprilie ieșiri nete de 20,9 milioane lei (4,4 milioane euro).

Fondurile închise atrag bani

Activele nete ale celor 30 de fonduri închise (inclusiv SIF-uri și Fondul Proprietatea) au crescut cu 2% în luna raportată, până la 20,3 miliarde lei (4,3 miliarde euro). Fondurile închise locale au avut intrări nete în luna raportată de 8,2 milioane lei (1,7 mil euro).

Tipuri de fonduri de investiții

  1. O.P.C.V.M. sunt Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare (eng. UCITS – Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) terminologíe utilizată în legislație pentru fondurile deschise de investiții. O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise și societățile de investiții care îndeplinesc următoarele condiții:

• au ca scop unic efectuarea de investiții colective plasând resursele bănești atrase numai în instrumente financiare care sunt expres nominalizate în regulamentele și normele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (care este autoritatea de reglementare și supraveghere) și operează pe principiul diversificării riscului și al administrării prudențiale;

• au obligația de răscumpărare continuă a titlurilor de participare emise adică pe toată durata de funcționare a respectivului OPCVM. Un OPCVM se poate înființa pe baza de contract civil sub formă de fond deschis de investiții sau prin act constitutiv și atunci este societate de investiții.

  1. A.O.P.C. sunt “Alte Organisme de Plasament Colectiv” (denumite si F.I.A. – Fonduri de investiții alternative) terminologíe utilizată în legislație pentru fondurile închise de investiții. Spre deosebire de fondurile deschise la care politicile de investiții și regulile de diversificare sunt foarte riguros reglementate prin regulamentele A.S.F., la fondurile închise de investiții aceste două elemente sunt mai permisive.

            În conformitate cu noul standard al European Fund and Asset Management Association – EFAMA – unde și AAF este membră, după politica de investiții anunțată prin prospectul de emisiune al OPCVM acestea se împart în:

fonduri monetare: investesc în instrumente monetare și în obligatiuni, în conformitate cu prevederile Ghidului CESR /10-049 (transpus în legislația nationala prin Instrucțiunea CNVM nr.1/2012). Aceste fonduri pot fi: a) fonduri monetare pe termen scurt – se caracterizează prin scadențe medii ponderate și durate de viață medii ponderate foarte scurte; b) fonduri monetare de piață monetară – se caracterizează prin scadențe medii ponderate și durate de viață medii ponderate mai lungi;

fonduri de obligațiuni: investesc minim 80% din active în instrumente cu venit fix, în conformitate cu OUG 32/2012 și au expunere zero pe acțiuni, fonduri de acțiuni și derívate de acțiuni;

fonduri multi – active (multi asset): investesc într-un mix de instrumente în orice combinație și durată de deținere care nu se regasesc în celelalte categori principale; aceste fonduri pot fi: a) defensive – cu expunere de maxim 35% pe instrumente cu venit variabil (conform OUG 32/2012); b) echilibrate – cu expunere cuprinsa intre 35% si 65% pe instrumente cu venit variabil (OUG 32/2012); c) agresive – cu expunere de minim 65% pe instrumente cu venit variabil (OUG 32/2012); d) flexibile – au caracteristicile un mix de instrumente cu pondere și durata de deținere variabile; expunerea pe oricare din instrumente putand varia de la 0% la 100%;

fonduri cu capital garantat/protejat: cu grad de protecție a capitalului investit: investițiile se realizează conf. prevederilor OUG 32/2012;

fonduri cu randament absolut (absolute return): au o polítică flexibilă cu obiectiv principal de generare a unor randamente pozitive independent de evoluțiile pietei;

A.A.F reprezintă Asociația Administratorilor de Fonduri și este organizația profesională neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din România care reunește 18 societăți de administrare a investițiilor (S.A.I.), Fondul Proprietatea, 5 Societăți de Investitii Financiare (S.I.F.) și 4 bănci depozitare. Începând cu decembrie 2007 AAF este membră a EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION (EFAMA).

fonduri de acțiuni: investesc minim 85% din active în acțiuni (OUG 32/2012);

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele