Venitul agricultorilor europeni, mai mic cu 46% față de cel din alte sectoare

Rentabilitatea și viabilitatea economică ale exploatațiilor agricole reprezintă o problemă serioasă la nivelul UE, unde venitul unui agricultor este, în medie, de numai 46,5% din cel al altor sectoare economice, de arată într-un document al Comitetului Economic și Social European (CESE).

34
4 minute de lectură

Forul european a elaborat documentul pentru a sublinia rolul important al agricultorilor europeni și contribuția lor la economia UE, la securitatea alimentară la nivel mondial și la conservarea zonelor rurale. Autorii subliniază că, în multe cazuri, această contribuție nu este răsplătită la adevărata sa valoare, ceea ce descurajează noua generație să preia exploatațiile familiale și reduce atractivitatea sectorului pentru nou-veniți. „Deși nivelul rentabilității este scăzut, sectorul agricol din UE are un rol esențial, acționând ca un catalizator pentru economiile rurale și produce alimente de calitate, care respectă cele mai înalte standarde din lume. Realizarea obiectivului privind durabilitatea mediului este imposibilă dacă nu se ține seama de aspectele, la fel de importante, de natură economică, comercială, ecologică și socială, ale agriculturii”, se arată în Avizul formulat de CESE avându-l ca raportor pe Arnold Puech D’Alissac. Argumentele pentru susținerea sectorul agricol al UE sunt legate de faptul că agricultura oferă consumatorilor securitate alimentară în fața presiunii crescânde generate de schimbările climatice și de cerințele societale în ceea ce privește durabilitatea mediului. În plus, sectorul agricol european contribuie în mod activ la menținerea UE ca o forță competitivă și dinamică pe piețele internaționale, precum și la menținerea excedentului comercial al UE. Sectorul agricol din UE este, de asemenea, una dintre cele mai importante surse de ocupare a forței de muncă, cu peste 40 de milioane de angajați la nivelul întregii UE. În unele regiuni, agricultura este adesea singurul sector economic care generează creștere economică și locuri de muncă.

Lanțul alimentar să fie echitabil

CESE susține că UE are nevoie de un lanț just de aprovizionare cu alimente, transparent, eficient și echitabil: unul care să fie adecvat pentru agricultori și pentru toate părțile interesate, inclusiv pentru întreprinderile de prelucrare, comercianții cu amănuntul și, mai presus de toate, pentru consumatori. „La nivel național, ar trebui să se aplice o abordare care să inverseze raportul de putere al actorilor de pe piață, prin stabilirea unor lanțuri valorice care să le ofere agricultorilor un venit lunar de două ori mai mare decât salariul minim. Sectorul agricol din UE oferă servicii publice și externalități pozitive care nu sunt recunoscute de piață. Asigurarea securității alimentare, respectând totodată cele mai înalte standarde de producție, este un obiectiv care a fost îndeplinit”, se menționează în avizul CESE. Cu toate acestea, apar noi provocări, cum ar fi schimbările climatice, o volatilitate mai pronunțată a prețurilor, concurența neloială din partea sistemelor de producție cu standarde mai scăzute, practici comerciale neloiale, depopularea zonelor rurale și îmbătrânirea populației agricole, care generează dificultăți pentru agricultorii din UE, pe piața internațională.

Schimbările climatice impun noi tehnologii agricole

O parte a soluției pentru menținerea competitivității sectorului agricol din UE și pentru a le permite agricultorilor uniunii să abordeze problema durabilității în mod direct și eficient ar fi noile tehnologii, alături de activitățile de cercetare și inovare incluzive. Învățarea pe tot parcursul vieții și dezvoltarea competențelor sunt necesare pentru a le oferi agricultorilor din UE instrumentele adecvate pentru a exploata mai eficient potențialul noilor tehnologii și pentru a utiliza soluții inovatoare în exploatațiile lor, mai specifică documentul. „Agricultorii din UE au întreprins mai multe acțiuni pentru a-și spori contribuția la combaterea schimbărilor climatice, deoarece se confruntă tot mai mult cu efectele acestora, care se manifestă prin modificarea perioadei de recoltare, apariția prea devreme sau prea târziu a înghețului, incendii, inundații și secetă. În plus, măsurile de protecție a mediului nu ar trebui să pună în pericol securitatea alimentară și trebuie să țină seama de faptul că agricultorii au nevoie de o remunerație echitabilă pentru munca suplimentară pe care o implică adesea măsurile în materie de durabilitate și de atenuare”, se arată în avizul citat. Membrii CESE consideră că o Uniune Europeană puternică depune eforturi nu doar pentru îndeplinirea obiectivelor Tratatului de la Lisabona, ci și pentru îndeplinirea obiectivelor de la nivel mondial, cum ar fi Acordul de la Paris privind schimbările climatice și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. „Aceste angajamente ambițioase trebuie finanțate cu un buget solid și sprijinite prin politici eficiente, care să garanteze viitorul, dezvoltarea și prosperitatea agriculturii și zonelor rurale. Agricultorii europeni și cooperativele agricole au nevoie de un buget PAC solid pentru perioada următoare”, se arată în documentul CESE.

[adrotate group="1"]

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele