Capacitatea țării de a atinge în mod durabil nivelul de trai din UE, afectată de modelul de creștere promovat de guvernanți

38
2 minute de lectură

Asigurarea continuității cu reformele anterioare și trecerea la un model de creștere bazat pe investiții ar putea să înscrie economia pe o traiectorie sustenabilă către convergența cu nivelul de trai din UE și să contribuie la reducerea inegalității, arată o analiză a Comisiei Europene.

”Modelul de creștere economică al României, bazat pe cheltuielile consumatorilor, afectează capacitatea țării de a atinge în mod durabil nivelul de trai din UE. Reducerea cu aproape jumătate a creșterii PIB-ului în 2018, cauzată în mare parte de o încetinire a cheltuielilor consumatorilor, a scos în evidență limitele modelului de creștere economică al României,” arată un document de lucru al Comisiei Europene intitulat ”Semestrul european – pachetul de iarnă (2019, n.r.): evaluarea progreselor înregistrate de statele membre în ceea ce privește îndeplinirea priorităților economice și sociale”, care reprezintă în fapt o evaluare anuală realizată de CE, a situației economice și sociale din statele membre.

Creșterea puternică a salariilor, scăderea forței de muncă disponibile și lipsa de personal calificat riscă să submineze capacitatea României de a concura pe plan internațional, consideră oficialii europeni.

În plus, documentul CE mai arată că, încrederea investitorilor este erodată de instabilitatea legislativă persistentă, de imprevizibilitatea procesului decizional, de calitatea instituțională scăzută și de slăbirea continuă a luptei împotriva corupției.

”Ratele inegalităților și sărăciei rămân ridicate, iar disparitățile regionale sunt din ce în ce mai mari,” conchide analiza CE, care mai arată că un nivel mai ridicat al inflației a afectat venitul disponibil și cheltuielile consumatorilor, principalul motor al creșterii economice.

Prezentul raport, făcut public pe 27 februarie a.c. evaluează economia României prin prisma analizei anuale a creșterii efectuate de Comisia Europeană, care a fost publicată la data de 21 noiembrie 2018. În analiza menționată, Comisia solicită statelor membre să pună în aplicare reforme în urma cărora economia europeană să devină mai productivă, mai rezilientă și mai favorabilă incluziunii. În acest sens, statele membre ar trebui să își concentreze eforturile asupra celor trei elemente ale triunghiului virtuos al politicii economice: asigurarea unor investiții de înaltă calitate, axarea eforturilor de reformă pe creșterea productivității, pe incluziune și pe calitatea instituțională, precum și asigurarea stabilității macroeconomice și a solidității finanțelor publice. În același timp, Comisia a publicat Raportul privind mecanismul de alertă, care a inițiat cea de a opta rundă a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice. Raportul privind mecanismul de alertă a constatat că pentru România se impune un bilanț aprofundat, care este prezentat în raportul de față.

Gabriel Nițulescu
Gabriel Nițulescu este jurnalist, comentator, analist economic și autor de cărți economice, cu articole publicate în presa economică românească. A fost jurnalist la Curentul, Ziarul Financiar, Capital, Banii Noștri, Ghidul de Bani și Financial Director Romania. A fost editor coordonator al săptămânalului Banii Noștri și redactor-șef al revistei lunare Financial Director România.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele