Cazierul contravenţional pentru evitarea încălcărilor repetate la normele de protecția consumatorilor

71
2 minute de lectură

ANPC introduce cazierul contravenţional, începând cu data de 1 septembrie, si va permite identificarea operatorilor economici şi a faptelor pentru care s-au aplicat deja sancţiunea avertismentului, astfel încât la o nouă încălcare, aceasta să nu mai fie repetată, informează instituţia.

În acord cu hotărârile pronunţate de către instanţele de judecată, în cauzele din domeniul protecţiei consumatorilor, ce au în vedere principiul proporționalității aplicării sancțiunii, conform căruia „ dacă operatorul economic a mai fost sancționat anterior cu avertisment se au în vedere și circumstanțele personale ale contravenientului”, sens în care, se poate aplica sancțiunea cu amenda contravențională. La stabilirea sancțiunii, în cazul în care se constată că pentru aceeași abatere operatorul economic a mai fost sancționat cu avertisment, agentul constatator va avea în vedere cazierul contravențional precum și aplicarea eventualelor sancțiuni contraventionale complementare.

Experienţa dobândită în cadrul controalelor realizate de către comisarii ANPC în decursul timpului a arătat că probele (foto şi video) obţinute în aceste situaţii au fost esenţiale în câştigarea unor procese în instanţă, în baza proceselor verbale de constatare a contravenţiei încheiate cu această ocazie.

ANPC respectă prevederile legale în ceea ce privește legislația în vigoare modificând procedura de control prin luarea unor măsuri legale necesare pentru a se asigura că filmarea şi fotografierea în cadrul actului de control devin obligatorii, doar cu informarea comerciantului, şi fără a i se solicita acestuia un acord prealabil în vedere preconstituirii de probe.

ANPC va lua toate măsurile necesare în vederea asigurarii că toate echipele de control sunt dotate din punct de vedere tehnic cu echipamente necesare pentru filmare şi fotografiere.

”Măsurile anunţate astăzi se înscriu în abordarea de control unitară la nivel national şi în politica de toleranţă zero a ANPC faţă de încălcările legislaţiei de către comercianţi, în special în privinţa celor repetate. Nu mai vrem să ignorăm ”perseverenţa” unor comercianţi în a produce iar şi iar aceleaşi neplăceri consumatorilor şi suntem gata să le arătăm acestora că şi Autoritatea este gata să persevereze şi să performeze în a le opri orice încercare de încălcare a legii”, a declarant domnul Horia-Miron Constantinescu, preşedintele ANPC.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele