Cele mai bogate 10% dintre gospodării dețin aproximativ 60% din avuția din România

71% din valoarea depozitelor e deținută de doar circa 5% din deponenți

41

Averea netă a populației s-a majorat în anul 2018, apropriindu-se de valoarea maximă înregistrată în anul 2008, după o creștere de 9,7% în ultimul trimestru al anului 2018 raportat la aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția a fost determinată într-o proporție ridicată de creșterea activelor imobiliare coroborată, într-o măsură mai redusă, cu cea a activelor financiare, se arată în ultimul Raport asupra stabilității financiare al BNR (iunie 2019), publicat astăzi.

Cu toate că România înregistrează cea mai ridicată rată a deținerii de imobile din Uniunea Europeană, persistă un grad crescut al inegalității de avuție, cele mai bogate 10% din gospodării deținând aproximativ 60% din avuție.

„Există posibilitatea ca nivelul inegalității să se majoreze, în condițiile în care de creșterea valorii activelor nefinanciare va beneficia doar o parte restrânsă al populației. Se remarcă în continuare preferința populației pentru investițiile sigure în depozite și numerar (circa 40% din total activ la decembrie 2018),” precizează ultimul Raport asupra stabilității financiare al BNR (iunie 2019).

71% din valoarea depozitelor e deținută de doar circa 5% din deponenți

O serie de inegalități persistă și la nivelul economisirii bancare: aproximativ 78% din deponenți dețin depozite până în 5000 lei, în timp ce 71% din valoarea depozitelor e deținută de doar circa 5% din deponenți.

Investițiile populației în titluri de stat s-au majorat semnificativ la finalul anului 2018 (+45%, comparativ cu luna decembrie 2017), pe fondul inițierii programului Tezaur de către Ministerul Finanțelor Publice ce permite populației subscrierea directă pentru titluri de stat cu scadențe între unu și cinci ani. Acestea reprezintă însă o proporție scăzută în total activ (1,4%, decembrie 2018).

Sectorul populației și-a consolidat poziția de creditor net față de sectorul bancar în primul trimestru al

anului 2019. Pe fondul unui ritm de creștere mai accelerat al împrumuturilor față de cel al depozitelor, poziția de creditor net în moneda națională a scăzut în primele luni ale anului 2019. În contrast, poziția netă în valută a continuat să se îmbunătățească, fiind de circa 1,7 ori mai mare decât cea din aceeași perioadă a anului 2018.

Comentarii

Gabriel Nițulescu
Gabriel Nițulescu este jurnalist, comentator, analist economic și autor de cărți economice, cu articole publicate în presa economică românească. A fost jurnalist la Curentul, Ziarul Financiar, Capital, Banii Noștri, Ghidul de Bani și Financial Director Romania. A fost editor coordonator al săptămânalului Banii Noștri și redactor-șef al revistei lunare Financial Director România.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele