Creștem pe stoc

22
2 minute de lectură

Și în trimestrul trei din 2018, la fel ca în cel anterior, mare parte din creșterea economică a fost dată de variația stocurilor, fapt care arată că modul de creștere bazat pe consum, pare a-și fi atins limitele. Stocurile de mărfură descriu într-adevăr o activitate de producție relativ susținută, dar care nu este încă vândută: mărfurile stau în depozite.

Datele revizuite privind creșterea economică în trimestrul III 2018 confirmă accelerarea dinamicii anuale a PIB real, la 4,4%, de la 4,1% în trimestrul anterior, exclusiv pe seama creșterii mult peste așteptări a producției agricole, arată un comunicat de presă al BNR.

Pe partea cererii, se observă contribuția majoritară la creșterea PIB a variației stocurilor, urmată de cea a consumului gospodăriilor populaţiei, cu sprijinul crescut al autoconsumului și al achizițiilor din piața țărănească, precum și aportul negativ al formării brute de capital fix.

Exportul net și-a mărit contribuția negativă la dinamica PIB față de datele precedente, pe fondul încetinirii mai pronunțate a creșterii exporturilor de bunuri și servicii față de cea aferentă importurilor. Împreună cu deteriorarea balanței veniturilor primare și a celei a veniturilor secundare, aceasta a generat o adâncire substanțială a deficitului de cont curent în raport cu perioada similară a anului anterior.

Cele mai recente evoluţii relevă o uşoară decelerare a ritmului anual al activităţii industriale în perioada octombrie-noiembrie 2018 comparativ cu trimestrul III, până la 3%, în timp ce construcţiile şi-au atenuat contracţia, până la -3,9%. În acelaşi timp, statisticile arată că în ultimul trimestru al anului rata de creştere a achiziţiilor în comerțul cu amănuntul arată un reviriment, urcând cu 5,9%, ”nivel totuşi inferior celor care au caracterizat prima jumătate a anului. Totodată, balanţa comercială a înregistrat o deteriorare mai alertă, contribuind la adâncirea în continuare a deficitului de cont curent”, arată BNR.

Creditul acordat sectorului privat și-a accelerat creșterea anuală în luna decembrie 2018, la 7,9% (cea mai mare creștere din mai 2012), de la 6,3% în luna noiembrie. Creșterea a fost susținută în principal de componenta în lei, a cărei pondere în totalul creditului s-a mărit la 66%, cel mai ridicat nivel din septembrie 1996. Raportat la activitatea economică, nivelul creditului continuă însă să fie scăzut.

Gabriel Nițulescu
Gabriel Nițulescu este jurnalist, comentator, analist economic și autor de cărți economice, cu articole publicate în presa economică românească. A fost jurnalist la Curentul, Ziarul Financiar, Capital, Banii Noștri, Ghidul de Bani și Financial Director Romania. A fost editor coordonator al săptămânalului Banii Noștri și redactor-șef al revistei lunare Financial Director România.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele