Creștere a PIB de 1,3% în trimestrul 1 din 2019 față de cel anterior

Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2018, produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 5,0% pe seria brută şi cu 5,1% pe seria ajustată sezonier, conform datelor Institutului Național de Statistică.

50
2 minute de lectură

Produsul intern brut (PIB) – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2019 a fost de 253628,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,3% faţă de trimestrul IV 2018 şi în creştere cu 5,1% faţă de trimestrul I 2018. PIB estimat pentru trimestrul I 2019 a fost de 202848,4 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,0% faţă de trimestrul I 2018.

La creşterea PIB, în trimestrul I 2019 faţă de trimestrul I 2018, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având comerțul, IT&C și serviciile destinate companiilor. Astfel,comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor;

transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante, cu o pondere de 20,0% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 6,7%, a contribuit la expansiunea economiei cu +1,3%.

Informaţiile şi comunicaţiile cu +0,6%, cu o pondere de 5,9% la formarea PIB şi care au înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 10,8%;

Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport au ajutat expansiunea economiei tot cu +0,6%, deținând o pondere de 6,5% la formarea PIB, în condițiile în care au înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 9,5%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

– cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 6,7%, contribuind cu 4,3% la creşterea PIB;

– formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 5,4%, contribuind cu 0,9% la creşterea PIB;

– cheltuielii pentru consumul final al administraţiilor publice, al cărei volum s-a majorat cu 3,8%, contribuind cu 0,7% la creşterea PIB.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-3,3%), consecinţă a creşterii mult mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii comparativ cu cel al exporturilor de bunuri şi servicii.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele