Cum și cât pot beneficia IMM-urile de garanția statului

245
8 minute de lectură

Adrian Popa, CFA, consultant financiar

Statul va ajuta firmele mici și mijlocii pentru a accesa credite de la bănci garantând, în anumite condiții, 80% din valoarea împrumuturilor.

Sâmbătă, 4 aprilie 2020, guvernul a publicat în Monitorul Oficial mult-așteptata Ordonanță nr. 42 / 2020 („IMM Invest Romania” – modificând OUG 110 / 2017), care își propune să creeze cadrul pentru susținerea IMM-urilor în procesul de contracarare a șocului financiar generat de criza Coronavirus.

Mai exact, dată fiind prudența caracteristică băncilor în acordarea de finanțări, exacerbată acum de incertitudinile generate de pandemie, guvernul dorește să stimuleze activitatea de finanțare bancară punând la dispoziție garanții de stat pentru creditele acordate de bănci IMM-urilor, cât și subvenții pentru cheltuielile cu dobânda și cele de garantare, pe o perioadă limitată.

Deși nu avem încă normele de aplicare finale, este important să studiem cadrul general dat de ordonanță, pentru a anticipa deja unde ne putem încadra cu accesarea finanțării necesare.

Beneficiarii garanției de stat

•         IMM-urile (companii medii, mici și microcompanii)* vor putea accesa de la bănci finanțări de până la 10 milioane de lei (din care maximum 5 milioane de lei pentru capital de lucru și maximum 10 milioane de lei pentru investiții, suma celor două tipuri neputând să depășească, așadar, 10 milioane de lei per beneficiar); procent de garantare din partea statului: 80%.

•         Companiile mici** și, respectiv, microcompaniile** vor putea accesa, separat, doar linii de credit (nu și credite de investiții) de până la 1 milion de lei (companiile mici) și, respectiv, 0,5 milioane de lei (microcompaniile); procent de garantare din partea statului: 90%.

În afara limitărilor de mai sus, facilitățile de finanțare garantate de stat nu pot depăși în același timp cea mai mare valoare din următoarele trei categorii, pentru fiecare beneficiar:

1.       2 x fondul anual de salarii pentru anul 2019 al companiei (incluzând contribuții ale angajatului și angajatorului)

2.       25% x cifra de afaceri pe anul 2019 realizată de companie

3.       Necesarul de lichidități – atât pentru capital de lucru, cât și investiții –, condiționat de prezentarea de documente justificative; în acest caz, cuantumul împrumutului/împrumuturilor nu poate depăși valoarea necesarului de lichidități pe următoarele 18 luni de la momentul acordării împrumutului (n.r. aceasta este o măsură mai neclară, introdusă probabil pentru a oferi mai multă libertate/flexibilitate băncilor în a acomoda situații mai puțin întâlnite ale unor companii; ex. cazul companiilor care nu au foarte mulți salariați și nu au avut încă o cifră de afaceri foarte mare, însă au potențial de dezvoltare important).

Alte condiții de acordare:

•         Statul subvenționează 100% dobânzile aferente liniilor de credite contractate de microcompanii și companiile mici, de la data acordării până la 31.12.2020 (probabil și pentru companiile medii, deși nu reiese foarte clar din OUG). Subvenționarea se va putea prelungi pe încă maximum doi ani, doar dacă economia va crește (pe baza estimării Comisiei de Prognoză) în anul 2021, respectiv anul 2022, cu o valoare sub cea pe care o va înregistra anul 2020 (deci doar dacă economia o va duce chiar mai greu decât în anul 2020). Având în vedere așteptările de evoluție a economiei în formă de „U” sau „V”, sunt șanse să se elimine așadar subvenția din anul 2021, caz în care clientul va începe să plătească el însuși dobânda pentru creditele contractate în cadrul schemei prezente.

•         Comisionul de risc perceput de FNGCIMM (fondul însărcinat de Ministerul Finanțelor Publice cu administrarea schemei) va fi acoperit de asemenea de stat prin acordarea unui grant.

•         Durata maximă a finanțării: șase ani pentru creditele de investiții; trei ani pentru liniile de capital de lucru (cu posibilitatea de a fi prelungite la scadență cu încă trei ani).

•         Băncile pot cere și garanții suplimentare, pe lângă cea de stat și, eventual, cele achiziționate din creditul de investiții; în cazul creditelor de investiții, valoarea totală a garanțiilor va trebui să acopere 100% creditul.

•         În caz de executare, băncile se pare că vor trebui să se îndestuleze mai întâi executând alte garanții, care vor diminua expunerea, și doar apoi din garanția statului (n.r., acesta este un element negativ în ceea ce privește stimularea apetitului băncilor, pentru că procesul de recuperare în caz de neplată este destul de anevoios, durează câțiva ani).

•         Compania nu trebuie să fi avut restanțe în ultimele șase luni (sau să fi avut cel mult de nivel A, B sau C) în CRC; să nu aibă incidente majore cu bilete la ordin în ultimele șase luni, să nu aibă interdicție de a emite CEC-uri; să nu fie în insolvență; să nu fie în dificultate etc.

•         Companiile beneficiare vor trebui să depună o declarație scrisă prin care își asumă , până la 31.12.2020, nu vor disponibiliza personalul pe care îl aveau la data publicării OUG (04.04.2020).

Alte informații relevante despre schemă:

•         Plafonul maxim de garantare: 3,1 miliarde euro.

•         Bugetul schemei de stat (incluzând dobânzi subvenționate, comisioane garantare etc.): 161 milioane euro.

•         Numărul de beneficiari acceptați: 40.000.

În zilele următoare, sunt așteptate normele de aplicare asociate acestei ordonanțe.

În ciuda anumitor elemente neclare ale OUG, pare o măsură utilă pentru a susține IMM-urile în această perioadă extrem de dificilă pentru ele și a reduce hazardul, respectiv riscul de a pierde operatori economici care altfel erau performanți, dar care au fost loviți disproporționat de această criză.

Desigur că băncile nu vor face rabat de calitate, așadar companiilor neviabile nu le va fi ușor să acceseze chiar și acest tip de finanțări, cu garanții de stat.

„Diavolul stă însă în detalii”, prin urmare este esențial ca factorii implicați să asigure o fluidizare/optimizare a proceselor de finanțare pentru a translata de urgență banii către firme.

În plus, e important ca antreprenorii să fie solidari unii cu alții în special în aceste vremuri, pentru că doar împreună putem transforma situația dificilă în avantaj – individual și comunitar.

*pare că există o suprapunere ce poate crea confuzie între cele două puncte legat de facilitățile pentru microcompanii și companii mici, primul punct dând și posibilitatea de a accesa credite pentru investiții, al doilea neavând această opțiune, dar asigurând un procent mai mare de garantare din partea statului pentru capitalul de lucru.

**Mai jos, este prezentată modalitatea de segmentare a IMM-urilor în funcție de mărime, criteriile de pe ultimele două coloane trebuind îndeplinite cumulat pentru încadrarea în respectiva categorie

[adrotate group="1"]

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele