Curtea de Conturi: Peste 40% din rețelele de distribuție a gazelor naturale au durata de viață depășită

80
3 minute de lectură
Sursă: arhivă foto

Rețelele de distribuție a gazelor naturale prezintă un grad ridicat de uzură a conductelor și branșamentelor, peste 40% având durata normată de viață depășită, arată un raport al Curții de Conturi privind piața de gaze naturale în perioada 2012-2016, citat în Raportul de activitate pe 2019, transmite Mediafax.

Deși au trecut peste 10 ani de la dată aprobării Strategiei energetice a României, până la sfârșitul anului 2016, majoritatea investițiilor nu au fost realizate, unele dintre acestea nefiind încă demarate, iar altele aflându-se în stadiul de proiect, constată documentul.

Dacă în perioada 2012-2015 importul de gaze naturale a înregistrat o diminuare semnificativă pe fondul scăderii consumului total de gaze naturale, în anul 2016, cantitatea de gaze naturale achiziționată din import a avut o creștere de circa șapte ori comparativ cu anul 2015, această evoluție fiind influențată atât de scăderea prețurilor de achiziție pentru cantitățile de gaze naturale importate, cât și de impozitarea suplimentară a veniturilor obținute de producătorii de gaze naturale din producția internă.

În perioada 2014-2015, obligația de punere la dispoziția furnizorilor a cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție în scopul asigurării necesarului de consum pentru piața reglementată nu a fost respectată de toți producătorii prezenți pe piață, iar în perioada 2012-2016, ANRE nu a aprobat și nu a monitorizat planurile de investiții ale operatorului de transport și nici nu a furnizat, prin rapoartele anuale de activitate publice, informații privind evaluarea respectivelor planuri, mai arată raportul Curții de Conturi. Rețelele de distribuție a gazelor naturale prezentau un grad ridicat de uzură a conductelor și branșamentelor, circa 40% având durata normată de viață depășită. La 31 decembrie 2016, conductele și branșamentele din oțel cu durata normată de viață depășită (peste 18 ani) reprezentau 57% din total.

Curtea de Conturi a elaborat o serie de recomandări, printre care monitorizarea activității producătorilor de gaze naturale în vederea identificării celor care nu respectă reglementările emise de ANRE, precum și elaborarea de reglementări specifice domeniului.

În privința consumului de gaze naturale, instituția recomandă efectuarea unei analize asupra cantităților de gaze naturale utilizate de producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, pentru producerea de energie electrică în propriile centrale electrice, în vederea identificării acelor producători care nu au livrat energie electrică în regim reglementat, la nivelul stabilit de ANRE.

Alte recomandări sunt monitorizarea schimburilor virtuale pentru identificarea furnizorilor de gaze naturale care nu respectă reglementările elaborate de ANRE, efectuarea unei analize asupra licențelor emise în domeniul gazelor naturale pentru identificarea celor pentru care nu au fost aprobate și acordate „condiții de valabilitate” și asupra operatorilor economici care livrează gaze naturale pentru identificarea celor care au efectuat astfel de activități fără a avea licență valabilă, precum și efectuarea de lucrări de investiții, care să conducă la creșterea gradului de retehnologizare/modernizare a rețelelor de transport și distribuție a gazelor, precum și la sporirea gradului de siguranță, fiabilitate și eficiență a rețelelor de gaze.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele