De ce se bagă UE în ”treburile noastre interne”?

363
Un partid politic pune în discuție relația României cu Uniunea Europeană la 12 ani de la aderare - Foto Wikimedia


Simplu. Pentru că România și-a asumat obligații, atunci când a aderat la Uniunea Europeană. Iar aceste obligații – ce să vezi! – chiar trebuie îndeplinite. 

Printre acestea, conform Articolului 2 din tratatul Uniunii Europene, se numără și respectarea principiilor statului de drept. Iată valorile pe care se întemeiază Uniunea și pe care Bucureștiul se obligă să le respecte:

”Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați”. ( Art 2) 

Tratatul Uniunii Europene stabilește și principiul cooperării loiale – cu alte cuvinte, trebuie să fii cinstit, nu să spui una și să faci alta. Mai mult, statele membre nu trebuie să ia măsuri care să pună în pericol obiectivele Uniunii.

Și este de la sine înțeles că încălcarea principiilor statului de drept într-un stat membru reprezintă un pericol pentru întreaga Uniune, văzută ca o piață unică și un spațiu al libertăților de mișcare pentru cetățeni, bunuri, servicii și valori. 

Mai mult, Articolul 4 din Tratatul UE chiar prevede posibilitatea ca instituțile europene și statele membre să se ajute reciproc – iar intervențiile de la Bruxelles și din capitalele statelor membre chiar așa trebuie văzute. 

Ele sunt menite să ajute România să revină pe calea cea bună în materie de justiție și stat de drept. Sigur, dacă încălcările sunt ”grave și persistente”, se poate trece la sancțiunile prevăzute la Articolul 7 – partenerii noștri consideră, deocamdată, că nu s-a ajuns acolo, drept pentru care se limitează să aplice ceea ce scrie în Articolul 4 din Tratat: 

În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se respectă și se ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate .Statele membre adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituțiilor Uniunii. Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale și se abțin de la orice măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii”. (Art 4 alin 3) 

Nu, nu există o conspirație împotriva României. Nimeni nu are nimic cu guvernul ei și cu atât mai puțin cu poporul sau țara.

Doar, din când în când, partenerii noștri ne reamintesc că e cazul să  ne respectăm  angajamentele pe care singuri le-am semnat. 

Dacă asta deranjează pe cineva, e o cu totul altă problemă!

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele