Dezvoltare sustenabilă la Marea Neagră

260
8 minute de lectură

Începând cu 2021, cercetarea, dar și dezvoltarea sustenabilă la Marea Neagră vor avea la dispoziție zeci de milioane de euro anual, atât din fonduri europene, cât și de la bugetele naționale, s-a anunțat în cadrul conferinței „Dezvoltare sustenabilă la Marea Neagră” (SustBlack), organizată la București, în zilele de 8-9 mai a.c., de Ministerul Cercetării și Inovării și Institutul GeoEcoMar, cu sprijinul Comisiei Europene. 


„Uniunea Europeană a lansat în acest an o competiție de proiecte care își va afla câștigătorii anul viitor, punând la dispoziția acestora 11 milioane de euro. Iar din 2021, anual, vor fi, de la Uniunea Europeană, fonduri dedicate Mării Negre. Vorbim de câteva zeci de milioane de euro anual. Este însă important ca și guvernele naționale să transforme această agendă în realitate și să aloce fonduri pentru dezvoltarea sustenabilă a Mării Negre”, a declarat dr. Adrian Stănică, președinte al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar.

Desfășurarea conferinței „Dezvoltare sustenabilă la Marea Neagră” a prilejuit, de asemenea, lansarea Agendei Strategice pentru Cercetare și Inovare la Marea Neagră (SRIA) – document elaborat de cercetătorii din statele litorale și din Republica Moldova, cu participarea unor experți din institutele de cercetare ale altor state membre UE și cu sprijinul Comisiei Europene.

O premieră pentru cercetare

SRIA reprezintă o premieră pentru regiunea Mării Negre, fiind cea mai recentă dintr-o serie de inițiative similare care vizează alte bazine maritime ale UE (de exemplu, Marea Mediterană). Documentul reflectă prioritățile comune ale statelor litorale și Republica Moldova privind cercetarea și inovarea în domenii subsumate economiei albastre, aspecte relevate şi în Declaraţia de la Bucureşti privind lansarea Agendei Strategice pentru Cercetare şi Inovare la Marea Neagră.

SRIA va ghida acțiunile actorilor relevanți din comunitatea științifică, mediul public și privat din regiune și va reprezenta o bază pentru implementarea, în formule variabile și pe baze voluntare, de proiecte comune în domeniul cercetării și inovării. Agenda Strategică va facilita atragerea de investiții și fonduri europene, inclusiv în contextul viitorului program-cadru al UE pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027 (Horizon Europe).

Agenda Strategică pentru Cercetare și Inovare la Marea Neagră (SRIA) a fost elaborată în urma unui proces care s-a desfășurat pe parcursul a doi ani, reunind cercetători din statele litorale și Republica Moldova, experți din institutele de cercetare ale altor state membre UE și reprezentanți ai Comisiei Europene. Principalul punct de reper în cadrul acestui proces a fost adoptarea, la Burgas, în mai 2018, sub președinția bulgară a Consiliului UE, a unui „Document-viziune” care a definit obiectivele viitoarei SRIA. Procesul a fost permanent sprijinit de Comisia Europeană şi a beneficiat de fonduri europene din cadrul programului Horizon 2020. Coordonatorul ştiinţific al proiectului a fost Institutul pentru Ştiinţe Marine al Universităţii METU din Turcia. În România, un rol important a revenit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar).

Agenda Strategică pentru Cercetare și Inovare beneficiază de sprijinul autorităților de resort din țările din regiune, inclusiv al Ministerului Cercetării și Inovării din România.

Exploatare durabilă a resurselor

SRIA este un instrument de ghidare a inițiativelor naționale, regionale și europene în domeniul cercetării și inovării, fiind structurată pe patru piloni: gestionarea provocărilor fundamentale în domeniul cercetării în regiunea Mării Negre; dezvoltarea de produse, soluții și clustere pentru creșterea albastră; construirea de infrastructuri-cheie în domeniul cercetării; educație și dezvoltarea de capabilități. Agenda are la bază orientarea spre implementarea de proiecte. Ea face parte din Strategia privind „creşterea albastră”, elaborată la nivel european și care vizează dezvoltarea durabilă a întregului sector marin şi maritim. Aceasta recunoaşte importanţa mărilor şi oceanelor pentru economia Europei, precum şi potenţialul lor de inovare şi dezvoltare. Elaborată de responsabilii de politică maritimă integrată, ea contribuie la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Economia „albastră” furnizează 5,4 milioane de locuri de muncă şi o valoare adăugată brută de aproape 500 de miliarde de euro pe an. Strategia identifică totuşi o serie de domenii în care este loc de mai bine. Cele trei componente ale strategiei constau în implementarea de măsuri specifice de politică maritimă integrată pentru: a. cunoaşterea mediului marin – pentru îmbunătăţirea accesului la informaţii despre mări şi oceane; b. planificarea spaţiului maritim – pentru o gestionare eficientă şi sustenabilă a activităţilor umane pe mare; c. supravegherea maritimă integrată – pentru ca autorităţile să aibă o imagine clară a activităţilor de pe mare. De asemenea, strategia vizează realizarea unei combinaţii optime de măsuri de promovare a creşterii durabile, ţinând cont de factorii locali de natură climatică, oceanografică, economică, socială şi culturală.

Conform SRIA, Marea Neagră este privită ca o resursă comună, o arhivă paleoclimatică și un laborator natural, găzduind forme unice de viață în ecosistemele sale diverse, care trebuie susținute cu activități comune bazate pe această viziune și cu sprijinul Agendei Strategice pentru Cercetare și Inovare.

Marea Neagră este cel mai mare bazin marin cu hidrogen sulfurat și fără conținut de oxigen, pe Pământ. Orice nouă măsură locală, națională sau transfrontalieră ar trebui să ia în considerare caracteristicile ecosistemului său special, biodiversitatea și patrimoniul său cultural submers.

Totodată, noua strategie vede educația, știința și inovația ca fiind cel mai important instrument care poate debloca pe deplin potențialul de „creștere albastră” în UE în ceea ce privește resursele vii, energia regenerabilă offshore, turismul, cultura, transportul, hidrocarburile marine.

Știința și inovarea sprijină dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor și strategiilor costiere și maritime la Marea Neagră, inclusiv evaluări mai bune ale ecosistemelor, previziuni și management; înțelegerea vulnerabilității, a riscurilor și a unor posibile măsuri de atenuare. Cunoașterea sprijină luarea deciziilor bazate pe dovezi și informații cu privire la creșterea durabilă a Mării Negre, ca răspuns la provocările societale și de mediu sau legate de schimbările climatice.

Oportunități și riscuri

Totodată, SRIA arată că ar trebui să se acorde atenție provocărilor emergente care sunt determinate de o serie de factori determinanți, individuali și naturali, cum ar fi poluarea, transportul maritim, eutrofizarea, schimbările climatice și hazardul legat de dezvoltarea zonelor costiere.

„Abundența de gaze naturale reprezintă un avantaj deosebit al Mării Negre, care reprezintă atât oportunități, cât și riscuri”, se menționează în document.

De asemenea, diversitatea stocurilor de pește și a speciilor se află sub stres, cercetările comune și monitorizarea putând constitui o bază pentru o mai bună evaluare, management și prevenire.

„Unul dintre principalele obiective ale Președinției române a Consiliului UE este intensificarea cooperării regionale la Marea Neagră, cu implicarea mai activă a UE”, declara secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, Maria Magdalena Grigore, cu prilejul lansării SRIA. În intervenția sa, aceasta a reliefat contribuția pe care lansarea SRIA o aduce la atingerea acestui obiectiv și a subliniat, totodată, rolul major pe care cercetarea și inovarea îl pot juca în valorificarea resurselor Mării Negre și în dezvoltarea economiei albastre, concomitent cu protejarea ecosistemului.

Unul dintre organizatorii evenimentului, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, a fost înființat în anul 1993 sub denumirea de Centrul Român de Geologie și Geoecologie Marină. Organizația are statutul de „institut de interes național”, care are ca obiectiv principal cercetarea complexă a macrogeosistemului Dunăre – Delta Dunării – zona de coastă a Mării Negre – Marea Neagră. Prin prisma rezultatelor obținute în cadrul proiectelor de cercetare, efectuate în colaborare cu parteneri din țară și străinatate, INCD GeoEcoMar a obținut statutul de „centru european de excelență (Euro-EcoGeoCentre Romania)”.

Din 1996, INCD GeoEcoMar a fost autorizat de MMDD pentru elaborarea de studii de impact și bilanțuri de mediu. Începând cu anul 2006, institutul este certificat ISO 9001 pentru activitatea de cercetare desfășurată în domeniul geologiei, geoecologiei și geofizicii, de Lloyd’s Register Quality Assurance (Romania), în conformitate cu ISO 9001:2008 si SR EN ISO 9001:2008.

În ultimii ani, INCD GeoEcoMar a cunoscut o creștere științifică și financiară continuă, fiind o instituție recunoscută pe plan intern și internațional.

[adrotate group="1"]

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele