Eșec sistemic în ceea ce privește monitorizarea poluării

153
3 minute de lectură

Ieri, 25 iulie, Comisia a decis să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere României, solicitând autorităților din țara noastră să abordeze eșecul sistemic în ceea ce privește monitorizarea poluării aerului, astfel cum se prevede în legislația UE privind calitatea aerului înconjurător (Directiva2004/107/CE și Directiva 2008/50/CE).

Deși România și-a revizuit întreaga rețea de monitorizare a calității aerului, persistă numeroase lacune în ceea ce privește numărul și tipul corespunzător de puncte de prelevare pentru măsurarea calității aerului. Aceste deficiențe constituie o nerespectare sistemică a obligațiilor de monitorizare a poluării atmosferice.

În plus, Comisia a decis, de asemenea, să trimită o scrisoare de punere în întârziere Croației, solicitând autorităților din această țară să asigure conformitatea legislației naționale cu normele UE privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE). Deficiențele constatate în legislația națională includ transpunerea incorectă a definiției „aerului înconjurător” și a „contribuțiilor din surse naturale”, ceea ce influențează domeniul de aplicare a directivei.

În plus, legislația națională nu transpune obiectivele privind calitatea datelor pentru măsurarea particulelor fine de materie (PM2,5) în zonele rurale și prevede cerințe mai puțin stricte în ceea ce privește numărul de puncte de prelevare pentru măsurarea ozonului. PM2,5 pot rămâne în atmosferă între câteva zile și o săptămână, având astfel efecte negative semnificative asupra sănătății umane.

Obligația de a coopera cu țările învecinate din afara UE în caz de poluare atmosferică transfrontalieră nu a fost transpusă pe deplin și lipsesc unele cerințe cu privire la asigurarea informării eficace a publicului Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a răspunde la aceste scrisori.

În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

De asemenea, Comisia a decis să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere României, solicitând autorităților țări noastre să își îmbunătățească transpunerea normelor UE privind autorizațiile acordate instalațiilor care funcționează în temeiul Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE).25/07/2019

Directiva reglementează emisiile, inclusiv dioxidul de sulf, oxizii de azot și praful din aer, în scopul reducerii emisiilor respective și a riscurilor pentru sănătatea umană și mediu pe care acestea le pot cauza. Ca urmare a unor plângeri din partea cetățenilor și ONG-urilor,

Comisia a constatat că mai multe instalații, inclusiv patru instalații mari de ardere și o fermă mare de porcine, nu dispun de autorizații care să stabilească condiții de funcționare în conformitate cu legislația UE.

În absența unei autorizații, conformitatea cu valorile-limită de emisii nu poate fi verificată, iar riscurile pentru mediu nu pot fi evitate în mod eficace.

Comisia a aflat, de asemenea, că două instalații mari de ardere care au făcut inițial parte din planul național de tranziție al României, dar care au fost de atunci retrase, nu respectă valorile-limită de emisii aplicabile pentru dioxidul de sulf, oxidul de azot și praf.

România are la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoare. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită și în acest caz un aviz motivat (care este preambulul aducerii României în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene).

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele