Eugen Teodorovici: Bilanț al mandatului Președinției române a Ecofin – 15 dosare legislative închise

88
5 minute de lectură

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a prezidat la sfârșitul săptămânii trecute, la Luxembourg, ultima reuniune a Consiliului Afacerilor Economice şi Financiare (ECOFIN) pe perioada Preşedinţiei române a Consiliului UE şi reuniunea anuală a guvernatorilor BEI, se menționează într-un comunicat de presă al MFP.

Cu această ocazie, Eugen Teodorovici a făcut un scurt bilanț: “Am avansat rapid pe unele dosare, iar pe altele am făcut progrese importante. În opinia mea, revizuirea ESA, Propunerea de Regulament de instituire a Programului InvestEU, pachetul privind TVA-ul la comerţul electronic constituie unele dintre principalele realizări ale mandatului nostru. Aş dori să subliniez, de asemenea, că pe perioada Preşedinţiei noastre am închis 11 dintre cele 13 dosare privind Uniunea Pieţelor de Capital”.

În acest prim mandat au fost organizate şase reuniuni ale Consiliului ECOFIN (5 formale şi una informală), 66 trialoguri cu Parlamentul European, în cadrul cărora au fost închise 15 dosare legislative, 173 de reuniuni ale grupurilor de lucru, 6 dosare legislative şi unul non-legislativ agreate la nivelul Consiliului. Astfel:

 • În domeniul bancar, au fost finalizate negocierile pe marginea Pachetului bancar care cuprinde măsuri de reducere a riscurilor bancare, precum şi prevederi care au drept obiectiv consolidarea sistemului bancar prin crearea unui mediu adecvat pentru gestionarea de către bănci a problemei creditelor neperformante din bilanţurile lor şi pentru reducerea riscului unei acumulări viitoare ale acestora.
 • A fost confirmat acordul cu Parlamentul European asupra unei Propuneri de regulament care are ca scop reglementarea unei game mai mari de opțiuni pentru persoanele care vor să economisească pentru pensie și, în același timp, să stimuleze piața pensiilor personale (PEPP).
 • A fost asigurată transparentizarea costurilor asociate plăţilor transfrontaliere în euro, inclusiv comisioanele aferente.
 • A fost încheiat un acord politic cu Parlamentul European pe dosarul privind dezvoltarea surselor europene de finanțare, prin armonizarea regulilor destinate emiterii de obligațiuni garantate.
 • A fost adoptată la nivelul Consiliului și Parlamentului European o propunere care facilitează accesul IMM-urilor la piețele financiare.
 • A fost adoptat la nivel politic un cadru prudențial mai bine adaptat modelelor de afaceri ale firmelor de investiții, care cuprinde cerințe mai adecvate și mai sensibile la risc pentru firmele de investiții pentru facilitarea fluxurilor de investiții în UE.
 • Președinția română și-a concentrat eforturile pentru finalizarea negocierilor aferente cadrului legislativ destinat investițiilor durabile, astfel încât Uniunea Europeană să așeze considerentele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în centrul sistemului financiar, pentru a contribui la transformarea economiei europene într-un sistem mai ecologic și mai rezilient.
 • S-a obținut un acord privind măsurile de întărire a arhitecturii de supraveghere financiară de la nivelul UE, prin acordarea de competențe sporite Autorității Bancare Europene în domeniul combaterii spălării banilor.
 • Preşedinţia română a Consiliului ECOFIN a ajuns la o interpretare comună cu Parlamentul European în ceea ce priveşte Propunerea de Regulament de instituire a Programului InvestEU, noul instrument financiar de sprijinire a investițiilor și a creării de locuri de muncă.
 • A fost obţinut un acord cu Parlamentul European privind Propunerea de Regulament de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal.
 • Acordul privind măsurile detaliate necesare simplificării regulilor TVA pentru vânzarea de bunuri online deschide calea pentru o mai bună colectare și creează condiții pentru combaterea fraudei fiscale, asigurând reguli egale de taxare pentru întreprinderile de pe piața internă, indiferent de mediul în care activează – tradițional sau online.
 • Prin finalizarea Trialogului referitor la Supravegherea Contrapărților Centrale (CCP), s-a asigurat faptul că, în contextul Brexit, industria serviciilor financiare nu va avea reglementări incomplete privind regulile clare de echivalență pe serviciile de compensare a instrumentelor financiare derivate.

“Este un rezultat remarcabil şi pentru aceasta felicit ambele echipe, de la Bucureşti şi de la Bruxelles, care au făcut o treabă excelentă. Preşedinţia română a fost un test pentru administraţia publică, care a demonstrat că poate face faţă oricărei provocări, la cel mai înalt nivel. Pe scurt, mandatul Preşedinţiei române a Consiliului Afacerilor Economice şi Financiare arată astfel: am depus un efort susţinut, am fost foarte eficienți şi suntem gata pentru următorul mandat”, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

În timpul mandatului României la Preşedinţia Consiliului UE, Ministerul Finanţelor Publice a organizat numeroase evenimente precum: Reuniunea informală a miniştrilor de economie şi de finanţe din Uniunea Europeană (Consiliul ECOFIN informal), din 5-6 aprilie 2019, la care au participat peste 40 de delegaţii, aproximativ 500 de persoane, cinci reuniuni formale ale Consiliului ECOFIN, Reuniunea comună a Grupului de experți guvernamentali pentru achiziții publice (EXPP) și a Grupului de experți în e-achiziții (EXEP), Reuniunea Informală a Comitetului Bugetar, Conferința regională „Experiența României și a altor state membre în procesul de adoptare a acquis-ului comunitar în domeniul achizițiilor publice – lecții învățate” (Balcanii de Vest).

[adrotate group="1"]

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele