Finanțarea deficitului de cont curent a fost doar parțial asigurată de ISD

Gradul de acoperire a deficitului din astfel de fluxuri s-a redus de la peste 90%, la aproximativ 70%.

31
2 minute de lectură

Structura și costul finanțării deficitului de cont curent se conturează drept un nou risc sistemic la adresa stabilității financiare, acesta fiind evaluat la un nivel moderat și cu perspectivă de creștere în intervalul următor, se menționează în ultimul Raport asupra stabilității financiare al BNR (iunie 2019), publicat astăzi.

”La nivelul contului curent, în anul 2018, finanțarea deficitului a fost doar parțial asigurată prin atragerea de investiții directe (ISD, n.r.) și de fonduri europene de natura transferurilor de capital, care reprezintă fluxuri stabile, non-generatoare de datorie externă. Față de anul 2017, gradul de acoperire a deficitului din astfel de fluxuri s-a redus (de la peste 90%, la aproximativ 70%), pe fondul adâncirii importante a soldului negativ al contului curent. adâncirea deficitului de cont curent are implicații importante asupra probabilității de criză valutară, respectiv a probabilității de oprire bruscă a intrărilor de capital străin,” se precizează în documentul BNR. Prin criză valutară se înţelege deprecierea severă a monedei naţionale şi/sau utilizarea importantă a rezervelor valutare pentru susţinerea cursului. Prin oprirea bruscă a intrărilor de capital străin se înţelege scăderea severă a intrărilor de capital străin (măsurate ca nivel al fluxurilor anuale înregistrate în contul financiar al balanţei de plăţi), diminuare însoţită de o scădere semnificativă a activității economice.

În luna martie 2019, investițiile directe au înregistrat o scădere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent (-11%, date cumulate pe 4 trimestre). Această evoluție a avut loc pe fondul restrângerii participațiilor de capital (-20%) și a profitului reinvestit (-40%). Deși au înregistrat reduceri importante, fluxurile non-generatoare de datorie (profitul reinvestit și participațiile de capital) rămân principala componentă a investițiilor directe, cu o pondere de circa 62%.

O deteriorare cu un punct procentual a soldului contului curent în PIB determină o creștere cu 5 puncte procentuale a probabilității de criză valutară, respectiv a probabilității de oprire bruscă a intrărilor de capital străin, se arată în Raport.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele