Fitch apreciază prognozele guvernamentale ca nerealiste

Agenția de rating Fitch a reconfirmat atât calificativul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută și în monedă locală, cât și perspectiva stabilă, dar apreciază ipotezele macroeconomice pe care s-a bazat construcția bugetului ca nerealiste, estimând o majorarea a deficitului bugetar în anul 2020 și următorii.

51
3 minute de lectură

Decizia agenției este susținută de nivelurile moderate ale datoriei publice, de nivelul PIB-ului pe cap de locuitor, precum și de evoluția pozitivă a indicilor dezvoltării umane, care se situează la niveluri superioare față de alte țări din categorie de rating recomandată pentru investiții “BBB”. În schimb, toate aceste rezultate pozitive sunt contrabalansate de deficitele bugetar și de cont curent, de datoria externă netă și de politica fiscală prociclică care constituie riscuri pentru macrostabilitatea economică.

Agenția de rating atrage însă atenția cu privire la ipotezele macroeconomice nerealiste ce au stat la baza construcției bugetare pentru anul în curs. ”Bugetul guvernamental pentru anul 2019 prevede o reducere a deficitului bugetar general la 2,8% din PIB, de la 3,0% în 2018 (față de un deficit mediu de 1,9% pentru țările cu un rating “BBB”). Totuși, creșterea anticipată a veniturilor (15,7%) pare a fi extrem de optimistă, deoarece Fitch consideră că se bazează pe ipoteze macroeconomice nerealiste, inclusiv pe o creștere a ocupării forței de muncă private de peste 3,0% (aceasta s-a mărit cu doar 1,7% în 2018). Consiliul fiscal a identificat, de asemenea, sub-bugetarea cheltuielilor de bunuri și servicii și plățile de dobânzi, ceea ce ar putea conduce la cheltuieli mai mari. În anii anteriori, guvernul a reușit să-și atingă obiectivele prin faptul că au existat investiții de capital (în conformitate cu cifrele Eurostat, investiția de capital în termeni de angajamente a fost de 2,7% din PIB în 2018, aceeași rată ca în 2017, aflată însă la cel mai mic nivel din 1999 și până în prezent). Dar această strategie își atinge limitele și ne așteptăm ca deficitul să crească până la 3,4% din PIB în 2019.”

Evoluția negativă a deficitului bugetar este văzută de Fitch a continua și în 2020.

”Degradarea fiscală ar putea continua în 2020 și în anii următori, în special dacă guvernul continuă planurile de creștere a pensiilor cu încă 40% în septembrie 2020 (după o primă majorare de 15% în septembrie 2019). În absența unor reforme privind creșterea veniturilor, estimăm că deficitul va crește până la 4,0% din PIB în 2020, ceea ce va duce la o creștere a raportului datoriei publice în PIB la 37,9%, de la 35,0% în 2018. Acest nivel lucru este încă sub valoarea medie estimată pentru nivelul caracterirstic ratingului BBB, de 38,8%. Riscurile reprezintă un dezavantaj pentru o eventuală creștere a ratingului și sunt parțial legate de elaborarea politicilor imprevizibile, în special având în vedere ciclul electoral aglomerat în următorii doi ani,” arată experții Fitch.

Principalii factori care ar putea conduce la îmbunătățirea ratingului de țară sunt: reducerea riscurilor asupra stabilității la nivel macroeconomic și îmbunătățirea credibilității politicilor macroeconomice, asigurarea consolidării fiscale care ar îmbunătăți traiectoria pe termen lung a ponderii datoriei publice în PIB, precum și îmbunătățirea poziției financiare externe.

“Reconfirmarea ratingului României de către agenția Fitch, similar deciziei Standard & Poor’s din luna martie a.c., reprezintă un pas important în demersul nostru de îmbunătățire a ratingului de țară. În perioada următoare ne vom concentra toate eforturile asupra consolidării predictibilității și stabilității macroeconomice. Succesul acestui demers se va reflecta direct în scăderea costului de finanțare, creșterea competitivității companiilor românești și în sporirea atractivității țării noastre ca destinație de investiții.”, precizează Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, conform unui comunicat de presă a instituției.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele