Fondul Suveran va avea un capital de peste 19 miliarde lei

41
4 minute de lectură

Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) ar urma să aibă un capitalul social inițial, subscris în valoare de 19,11 miliarde de lei, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern (HG) privind organizarea și funcționarea FSDI, publicat vineri pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), spre consultare.

Acest capital este format din aport în numerar în valoare de 9 miliarde lei, precum și din aport în natură reprezentat de pachetele de acţiuni nominative deținute de stat la operatorii economici prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre, în valoare de 10,11 miliarde de lei, stabilită la valoarea nominală a acțiunilor aportate.

Capitalul social inițial al FSDI se împarte într-un număr de 1,47 miliarde de acțiuni nominative cu valoare nominală de 13 lei per acțiune. Resursele financiare necesare acoperirii vărsămintelor în numerar 9 miliarde lei se asigură de către MFP din veniturile din privatizare în lei și/sau valută disponibile în soldul contului trezoreriei statului, astfel: 0,5 miliarde lei din veniturile din privatizare în lei, la momentul constituirii FSDI; diferența de capital social în numerar se varsă în termen de cel mult 12 luni de la data înmatricularii FSDI, din veniturile din privatizare în valută.

De asemenea, fondurile necesare acoperirii vărsămintelor în numerar se alocă de către Finanţe din veniturile din privatizare în valută disponibile în contul în valută al MFP deschis la Banca Naţională a României. Vărsămintele din veniturile în valută se efectuează în tranşe, în lei, la cursul de schimb valabil în data vărsării fiecărei tranşe, comunicat de către BNR. Tranşele se vărsă de către MFP în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii FSDI, formulată în conformitate cu strategia FSDI aprobată de adunarea generală a acționarilor, elaborată în baza unor linii directoare aprobate în prealabil prin hotărâre de Guvern.

Pachetele de acțiuni aduse aport la capitalul social al FSDI în condițiile prezentei hotărâri, se transferă din proprietatea privată a statului român în proprietatea privată a FSDI, acesta putând dispune liber de respectivele acțiuni, în calitate de bunuri proprii, în condițiile legii.

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor aduse aport la capitalul social al FSDI, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare, sunt considerate transferuri directe în sensul legislației pieței de capital.

În proiectul de HG sunt menționate și cele 28 de societăți ale căror pachete de acțiuni constituie aport în natură la capitalul social inițial al FSDI Acestea sunt:

1. Engie Romania S.A.

2. Societatea de distribuție și Furnizare a Energiei Electrice – „Electrica”

3. Delgaz Grid S.A.

4. E.ON Energie România SA

5. Chimcomplex SA

6. OMV Petrom SA

7. Telekom Romania Communications S.A.

8. CN „Loteria Română” SA

9. IAR SA

10. Oil Terminal SA

11. Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA

12. Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” SA.

13. Societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale „Hidroelectrica” S.A.

14. Compania Națională „Aeroporturi București” SA

15. Societatea Națională „Nuclearelectrica” SA

16. Compania Națională „Imprimeria Națională” SA

17. Conpet SA

18. SN „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” SA

19. Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „T.B.R.C.M” S.A.

20. Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A.

21. Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de ridicat și Recipientelor sub presiune – (CNCIR) SA

22. Cupru Min SA Abrud

23. Societatea Națională a Sării SA

24. Romaero

25. Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” – S.A.Constanța

26. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA

27. Antibiotice SA

28. Compania Națională Unifarm S.A.

Pentru îndeplinirea obiectului principal de activitate, FSDI este autorizat să participe la înfiinţarea de societăţi/fonduri ca asociat unic sau împreună cu alți acționari; finanțeze activitatea societăţilor din al căror acționariat face parte prin participarea la majorarea capitalului social, prin împrumuturi sau alte forme de finanţare, precum și să garanteze împrumuturile societăților din al căror acționariat face parte, direct sau indirect. De asmenea, va putea să tranzacționeze acţiuni din portofoliul propriu prin operațiuni de vanzare – cumparare și să dispună asupra instrumentelor financiare aflate în propriul portofoliu în conformitate cu politicile investiţionale proprii.

„FSDI nu investește în capitalul social al societății de proiect în cazul proiectelor de tip PPP (parteneriat public-privat – n.red.), putând participa doar la finanțarea proiectelor de tip PPP, prin societățile de proiect, în limita a maxim 49% din valoarea proiectului.

Lidia Truică
Jurnalist cu 27 de ani de experiență, din care 23 în presa economică. A debutat în presă in 1993 ca jurnalist la cotidianul Evenimentul Zilei și a continuat să lucreze în mai multe instituții de presă abordând domenii precum agricultura, energie, sanatate.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele