Fructele de pădure și ajutorul de stat

150
5 minute de lectură

Cultivatorii de fructe de pădure, ciuperci și plante medicinale sau aromatice vor beneficia de ajutoare de stat pentru înființarea de centre de colectare și prelucrare primară, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Pentru anul 2019, este prevăzută suma de 32.509.000 de lei. Banii ar urma să fie utilizați pentru finanțarea unui număr estimat de 300 de centre de colectare şi prelucrare primară fructe de pădure, ciuperci ori alte plante medicinale şi aromatice, din flora spontană ori de cultură în zona montană. Pe toată perioada de derulare a programului, este prevăzut un total de 658 de centre.

Anul trecut, MADR a aprobat Legea muntelui, care prevedea derularea „Programului de încurajare a activităților în zona montană”, având ca scop sporirea veniturilor agricultorilor și reducerea migrației din mediul rural. Acum, la un an de la aprobarea legii, Ministerul Agriculturii a stabilit o schemă de ajutor de stat pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice, din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană, astfel: programul se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, grupurilor de producători persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii cooperaţiei agricole, cooperativelor, societăților comerciale, formelor asociative de proprietate cu rol economic din zonele de munte constituite în baza Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar. Schema de ajutor cuprinde investiţii în realizarea de centre de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană, respectiv pentru colectarea, sortarea, spălarea, conservarea prin uscare şi deshidratare, congelare, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură, precum şi realizarea de operaţiuni de prelucrare primară a acestora.

Valoarea maximă, 800.000 de lei

Valoarea maximă eligibilă, fără TVA, permisă pe acest tip de investiție este de 800.000 de lei, potrivit proiectului MADR. Cheltuielile eligibile sunt cele generate de construcția centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură și cele generate de achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor, specializate pe tipul de investiţie. De asemenea, sunt considerate eligibile cheltuieli generate de adaptarea construcţiei la condițiile specifice existente pe suprafața pe care se amplasează investiția, în limita a maximum 10% din valoarea devizului estimativ pentru cheltuieli cu construcția, și cele generale legate în mod direct de cheltuielile pentru construcție și achiziția de utilaje, în limita a maximum 7% din valoarea acestora (cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații). O condiție de eligibilitate pentru a accesa schema de ajutor de stat pentru beneficiarii privaţi este aceea că trebuie să își desfășoare activitatea în zona montană. De asemenea, poate fi accesat un singur tip de investiție, o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a programului. Nu în ultimul rând, solicitantul trebuie să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020 pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de tipul de investiție finanțată. Cererile de finanţare se depun, de către solicitanţi, la sediile oficiilor de dezvoltare montană ale ANZM pe a căror rază teritorială se realizează investiţiile, iar după verificarea amplasamentului investiţiei de către un funcţionar al ANZM şi verificarea documentaţiei aferente cererii, se va aproba suma maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat şi se va încheia contractul de finanţare.

Numărul de locuri de muncă, important

Departajarea beneficiarilor, în cazul în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul centrelor aprobate, se realizează după mai multe criterii. Unul dintre acestea este ca beneficiarul eligibil să aibă cultură proprie de fructe de pădure, ciuperci şi/sau plante medicinale şi aromatice. De asemenea, beneficiarul eligibil trebuie să valorifice prin punctele de comercializare proprii fructele de pădure, ciupercile, plantele medicinale şi aromatice, prelucrate. Vor obține puncte în plus și beneficiarii care colectează şi prelucrează sortimente variate de fructe de pădure, ciuperci şi/sau plante medicinale. şi aromatice. Nu în ultimul rând, este luat în calcul numărul de locuri de muncă pe care le creează. Plata sprijinului se face în maximum patru tranşe/an pentru investițiile pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora. Beneficiarii care au realizat investiții prin program trebuie să desfăşoare activitatea pentru care au fost finanţaţi pe o perioadă de minimum 2 ani de la finalizarea investiției. Transferul sau vânzarea investiției realizate prin program se va face cu preluarea obligației de menținere a activității pentru care s-a solicitat finanţarea până la sfârșitul perioadei de 2 ani, cu condiția obținerii acordului ANZM. În cazul investițiilor colective realizate de cooperativele agricole, în perioada de 2 ani de la finalizarea investiției, membrii cooperativei agricole au drept de preemțiune la transferul de proprietate sau la vânzarea investiției.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele