Inițiativă pentru consolidarea drepturilor lucrătorilor «uberizați»

Comisia Europeană a decis, în data de 26 martie, să înregistreze o inițiativă cetățenească europeană intitulată „#NewRightsNow – Consolidarea drepturilor lucrătorilor «uberizați»”.

30
2 minute de lectură

Inițiatorii inițiativei cetățenești solicită Comisiei să „instituie obligația ca platformele digitale să plătească un venit minim garantat persoanelor care desfășoară activități independente și care lucrează în mod regulat pentru ele” și susțin că o astfel de măsură „ar proteja și ar stabiliza veniturile acestora și […] ar combate în mod specific nesiguranța locului de muncă ce îi afectează pe lucrătorii «uberizați»”.

Tratatele prevăd că UE poate adopta măsuri juridice pentru a facilita accesul europenilor la activitățile independente și la exercitarea acestora. Prin urmare, Comisia a considerat inițiativa admisibilă din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze. În stadiul actual al procedurii, Comisia nu a analizat fondul inițiativei, ci doar admisibilitatea sa juridică.

Înregistrarea efectivă a inițiativei va avea loc la 1 aprilie 2019, după care va urma procesul de colectare a semnăturilor de susținere de către organizatori, proces care va dura un an. Pentru a merge mai departe, inițiativa va trebui să strângă într-un an un milion de declarații de susținere din cel puțin șapte state membre. În acest caz, Comisia o va analiza și în termen de trei luni va lua o decizie: fie va da curs solicitării, fie o va respinge. Decizia CE va trebui să fie motivată, în ambele cazuri.

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul de la Lisabona, fiind lansate, ca instrumente prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru, în aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare dispozițiile din tratat. În 2017, în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii, Comisia Europeană a prezentat propuneri de reformă a inițiativei cetățenești europene, pentru ca aceasta să fie și mai ușor de utilizat. În decembrie 2018, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord asupra reformei, iar normele revizuite se vor aplica de la 1 ianuarie 2020.

După ce este înregistrată oficial, o inițiativă cetățenească europeană permite unui milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile în care Comisia are această competență.

Condițiile de admisibilitate sunt următoarele: acțiunea propusă nu trebuie să se afle vădit în afara sferei de competență a Comisiei de a prezenta o propunere de act juridic; trebuie să nu fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie; și nu trebuie să contravină vădit valorilor Uniunii.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele