Investițiile totale realizate de sectorul public s-au majorat cu 69% în primele opt luni

18
5 minute de lectură
WOLFSBURG, GERMANY - MARCH 01: Fanuc robots weld auto bodies at the Volkswagen factory on March 01, 2019 in Wolfsburg, Germany. Volkswagen is scheduled to hold its annual press conference to announce financial results for last year on March 12.(Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Formarea brută de capital fix și-a consolidat traiectoria ascendentă, ritmurile trimestriale alerte înregistrate de la începutul acestui an plasând volumul investițiilor la un nivel superior cu 18,9% celui din trimestrul II 2018, arată ultimul Raport asupra inflației (noiembrie 2019) făcut public de BNR vineri.

”Evoluția a fost imprimată de expansiunea activității de construcții și, în măsură mai mică, de revigorarea achizițiilor de echipamente. În domeniul construcțiilor, așteptările operatorilor de profil rămân favorabile, încrederea acestora menținându-se și în perioada iulie-septembrie la valori superioare mediei anului 2018, pe fondul ameliorării reglementărilor pe piața forței de muncă din construcții (prin acordarea de facilități fiscale și relaxarea condițiilor privind angajarea de personal non-UE)” se precizează în documentul BNR.

Totodată, impulsurile asociate ciclului electoral și exercițiului de finanțare europeană multianuală sunt de natură a stimula investițiile publice în următoarele luni, apreciază specialiștii BNR.

În schimb, achizițiile de echipamente vor pierde probabil din intensitate, în contextul în care tensiunile și incertitudinea care persistă pe plan mondial alimentează tendința de amânare a deciziilor de investire. În concluzie, deși alert, avansul formării brute de capital fix are un efect limitat în planul consolidării potențialului economiei, având în vedere aportul minoritar al achizițiilor de natură tehnologică.

Beneficiind și în trimestrul II de condiții meteorologice favorabile, lucrările de construcții pentru obiective noi s-au extins cu aproape 37% (variație anuală), traiectorie susținută de ritmuri trimestriale de peste 10% atât la nivelul lucrărilor pentru clădiri, cât și al celor inginerești (o contribuție a revenit însă și rezultatelor modeste din perioada de bază).

Construcțiile rezidențiale și-au menținut evoluția pozitivă (36,7% în termeni anuali), pe fondul cererii robuste, alimentată de creșterea alertă a veniturilor populației pe parcursul ultimelor trimestre, dar și de reducerea la 5% a cotei TVA în cazul achiziționării celei de-a doua locuințe. În următoarele luni, activitatea acestui segment va rămâne probabil în aceleași coordonate, semnalele pozitive identificate anterior pentru întregul sector economic fiind suplimentate cu indicii specifice componentei rezidențiale. Mai precis, cererea de locuințe se păstrează ridicată, după cum ilustrează accentuarea ușoară a intenției consumatorilor de a achiziționa sau de a construi o locuință, remarcată în primele trei trimestre din 2019, comparativ cu media din anul precedent (potrivit Sondajului CE-DG ECFIN). De asemenea, declinul din semestrul I al activității de creditare, ca urmare a măsurilor prudențiale adoptate de BNR la începutul acestui an, este posibil să se întrerupă, evoluție sugerată de datele efective pentru perioada iulie-august, concomitent cu anticiparea stabilizării pieței creditelor pentru locuințe în trimestrul III, atât la nivelul cererii, cât și al standardelor aplicate de băncile comerciale.

O creștere accelerată au consemnat și clădirile nerezidențiale (57,6% în trimestrul II, variație anuală), iar pentru a doua jumătate din 2019 semnalele din piață indică posibilitatea majorării livrărilor de suprafețe noi pe toate segmentele majore – industrial-logistic, comercial și birouri. De asemenea, activitatea pe segmentul construcțiilor inginerești s-a intensificat (până la 14,4% în termeni anuali), evoluția confirmând tendința de revenire manifestată de la debutul anului. Astfel, investițiile totale realizate de sectorul public prin utilizarea de resurse financiare naționale și absorbția de fonduri europene nerambursabile s-au majorat cu 69% în primele opt luni.

Dinamizarea formării brute de capital fix a fost susținută și de avansul cu 7,9% al achizițiilor de utilaje (inclusiv autovehicule cumpărate de companii și instituții), proiectele de investiții finalizate sau în derulare în semestrul I vizând extinderea sau modernizarea capacităților de producție (de exemplu, în industria materialelor de construcții, industria auto, industria aeronautică, prelucrarea țițeiului, industria alimentară, fabricarea de produse electrocasnice, cosmetice, mobilier pentru birouri).

Totuși, acumulările de capital fix își vor diminua probabil intensitatea în următoarele luni. Indicii în acest sens se conturează la nivelul industriei prelucrătoare, unde suflul relativ slab al comenzilor, îndeosebi al celor pentru export, se reflectă în scăderea gradului de utilizare a capacităților de producție (până la minimul ultimilor nouă ani).

Temperarea apetitului pentru investiții de natură tehnologică pe ansamblul economiei afectează ramurile industriale producătoare de bunuri de capital, al căror portofoliu de comenzi interne și-a redus la jumătate rata anuală de creștere în intervalul aprilie-august comparativ cu media trimestrului I (până la 6,1%). Această perspectivă este confirmată și de evoluția surselor de finanțare. Astfel, pe parcursul acestui an, influxurile sub forma participațiilor la capital, inclusiv profitul reinvestit în economie de companii ISD nerezidente, s-au restrâns ușor comparativ cu perioada similară a anului 2018, iar volumul creditelor pentru echipamente și-a încetinit treptat avansul anual (5,5% în lunile iulie-august, jumătate față de viteza de creștere observată cu un an în urmă).

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele