MediaSind TVR a sesizat Parchetul pentru a cerceta “eventuale fapte de corupție” din SRTv

60
7 minute de lectură
ccr

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala TVR a depus, joi, mai multe plângeri și denunțuri penale la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, solicitând cercetarea eventualelor fapte de corupție atribuite conducerii Societății Române de Televiziune (SRTv).

În baza Rezoluției votate în unanimitate de membrii MediaSind TVR pe 17 iulie, conducerea filialei a depus mai multe plângeri pentru a fi cercetate următoarele presupuse acțiuni ilegale întreprinse de actuala conducere a SRTV și prevăzute în legislația penală (“Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”; “Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”; “Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care: foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect”), potrivit unui comunicat publicat pe site-ul MediaSind.

Astfel, sindicaliștii solicită cercetatea existenței unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal “în cazul încălcării de către președintele-director general SRTV, Doina Gradea, și de către coordonatorii Departamentelor Resurse Umane și Juridic a Convențiilor OIM și Directivelor UE în privința relațiilor de muncă, a legislației interne privind dialogul social, a Hotărârii Consiliului de Administrație nr 69/24.06.2019 prin împiedicarea în data de 12 iulie 2019, cu ajutorul jandarmilor, a accesului reprezentanților FAIR – MediaSind abilitați de lege să participe la ședința Consiliului de Administrație în care se discutau probleme de interes profesional, social și economic pentru angajații instituției publice. Contrar Sentinței TMB nr. 7 FED/2017 și a Hotărârii CA nr. 69/2019, cele trei persoane ce ocupă funcțiile de conducere menționate mai sus au hotărât, de la sine putere, că «participarea reprezentanților Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind sau ai Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind la ședințele consiliului de administrație al SRTv sau la cele ale comitetului director SRTv/comitetelor directoare din cadrul studiourilor teritoriale ale SRTv este nelegală» – conform adresei nr. C/499 timisă de SRTv organizației noastre”.

Accesul la acea ședință a reprezentanților MediaSind a fost blocat de jandarmii instituției, care au susținut că au primit ordin de la cabinetul președintelui-director general să nu fie lăsați în incinta instituției.

“În momentul în care reprezentanților noștri li s-a permis, după aproximativ 90 minute de proteste, accesul la ședința CA, Președintele-Director General a supus la vot Revocarea Hotărârii nr. 69/2019 privind constatarea reprezentativității FAIR-MediaSind în SRTV. După expunerea argumentelor FAIR-MediaSind susținute cu documente oficiale, Consiliul de Administrație a respins propunerea de revocare, singurul vot «pentru» fiind doar al președintelui-director general Doina Gradea”.

Filiala TVR a MediaSind mai solicită Parchetului cercetarea existenței “unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal prin discriminarea organizației noastre în raport cu celelalte organizații apropiate/controlate de către actuala conducere”.

A fost depusă și o plângere privind “existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal în cazul încălcării, în mai multe cazuri, de către conducerea SRTV, a prevederilor HG nr 714/2018 privind drepturile personalului instituțiilor publice în cazul delegărilor și detașărilor. În pofida numeroaselor adrese din partea MediaSind TVR adresate instituției, privind acordarea drepturilor financiare prevăzute de către actul normativ, conducerea a semnat împreună cu sindicatul SPUSTv un act aditional la CCM SRTV prin care sunt diminuate aceste drepturi, fiind încălcate, în mod flagrant, prevederile HG. Conform art. 5 din HG 714/2018 potrivit cărora «nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, în condițiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați»”.

De asemenea, sindicaliștii solicită cercetarea “existenței unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal prin nerespectarea transparenței decizionale, a prevederilor Legii nr. 544/2001 și a prevederilor Ordonanței nr. 26/2012 care interzic expres instituțiilor publice să achiziționeze servicii juridice dacă au înființate compartimente de profil”.

Pe rolul Tribunalului București există mai multe cauze privind nerespectarea de către conducerea TVR a legii privind informațiile de interes public, printre care se află și cea privind contractele încheiate cu diverse case de avocatură. Pe fond, Tribunalul București a admis cererea SRJ MediaSind privind punerea la dispoziție a contractelor cu casele de avocatură, iar SRTV a făcut recurs, susținând că SRJ Mediasind nu are personalitate juridică. “De fapt, este o stratagemă puerilă a Departamentului Juridic de a întârzia trimiterea către plătitorii de taxe a informațiilor privind modul în care s-au cheltuit cele peste 1,3 milioane de euro în procesele cu proprii angajați. Totodată, se vor solicita instituției abilitate să verifice și corectitudinea procedurilor de executare silită inițiate de către conducerea SRTV”, se arată în comunicatul MediaSind.

Filiala TVR a MediaSind mai reclamă presupuse abuzuri privind cheltuielile alocate organizării Festivalului Cerbul de aur 2018 și a altor evenimente, folosirea în interes propriu a bunurilor instituției, privind organizarea unor concursuri de angajări cu “dedicație”, fără participarea reprezentanților organizației sindicale, sau angajări suspecte a unor membri CA, dar și privind pierderea unor contracte pentru organizarea unor evenimente-etalon pentru Televiziunea Română, cum ar fi Festivalul George Enescu, și diverse evenimente sportive etc. în favoarea unor grupuri de interese și entități private.

“Având în vedere gravitatea acestor fapte care afectează drepturile membrilor nostri de sindicat din cea mai mare instituție de media din țară, Societatea Română de Televiziune, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind solicită Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să soluționeze cu celeritate aceste plângeri și denunțuri penale pentru ca persoanele vinovate de aceste fapte să răspundă în fața legii iar angajații Televiziunii Naționale să poată să-și desfășoare activitatea în condiții de legalitate și normalitate”, se mai arată în comunicatul MediaSind.

Cristian Godinac, președintele Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind, a declarat pentru MEDIAFAX că organizația are aproximativ 600 de membri în rândul angajaților din Televiziunea Publică, dar că sunt afiliați la Federația Cultură și Mass-Media FAIR MediaSind, reprezentativă pe sectorul Cultură și Mass-Media. Astfel, filiala din TVR a MediaSind este reprezentativă în Televiziunea Publică.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele