Noi reguli de calcul pentru ROBID și ROBOR

53
2 minute de lectură
Foto: Bogdan Cristel

Banca Națională a României (BNR) a revizuit Regulile privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR (Reguli).

Procesul de revizuire a regulilor privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR a avut drept scop armonizarea acestora cu evoluțiile cadrului juridic existent la nivel european, cu cele mai bune practici în domeniu, în sensul actualizării terminologiei utilizate în special în ceea ce privește entităţile implicate pentru determinarea şi furnizarea ratelor de referință ROBID şi ROBOR.

Totodată, BNR a realizat și revizuirea unor elemente de natură tehnică ale cadrului operațional al procesului de fixing, în principal: îngustarea ecartului între ratele dobânzilor bid şi ask cotate de către participanţi; extinderea intervalului orar asociat obligaţiei de cotare; majorarea valorii maxime a tranzacţiilor asociate cotaţiilor ferme furnizate de către participanţi; eliminarea calculării şi publicării ratelor de referinţă pentru scadenţa de 9 luni.

În esență, modificările adoptate sunt de natură să contribuie la stimularea suplimentară a activităţii pieţei monetare interbancare, la îmbunătăţirea mecanismului de formare a preţurilor, precum și la o mai bună reprezentativitate a ratelor de referință ROBID și ROBOR stabilite, prin creșterea capacității acestora de a reflecta realitatea pieței monetare interbancare românești pe care intenționează să o măsoare.

Ratele de referință ROBID și ROBOR continuă să fie calculate, ca și pană acum, în baza cotațiilor ferme furnizate de către instituțiile de credit participante.

„Banca Națională a României în colaborare cu ACI România – Asociația piețelor financiare va continua să armonizeze Regulile privind stabilirea ratelor de referință ROBID și ROBOR cu evoluțiile în materie legislativă și practică, observate la nivel european și internațional, în scopul alinierii la principiile, standardele şi procedurile aplicabile unei bănci centrale care acţionează în calitate de Administrator al ratelor de referință,” se menționează într-un comunicat de presă a instituției.

Noile reguli privind stabilirea ratelor de referință ROBID și ROBOR vor fi aplicate începând cu data de 11 noiembrie 2019.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele